κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Basecoat Thermo

Παστώδες, αντιρηγματικό, οργανικό επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών

Εύκαμπτο, οργανικό, ινοπλισμένο επίχρισμα ακρυλικής βάσης, έτοιμο προς χρήση. Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, την ευκολία και ταχύτητα εφαρμογής του.  Διασφαλίζει υψηλή αντοχή σε θλίψη, κάμψη, κρούσεις, καθώς και στις θερμοκρασιακές μεταβολές και την υγρασία. Οπλισμένο με υαλόπλεγμα DS-4160, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Συνδυάζεται ιδανικά με τους σιλικονούχους και ακρυλικούς σοβάδες, όπως ο HYDROSTOP SILICONE PLASTER και ο HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER της DUROSTICK, χωρίς την ανάγκη ασταρώματος.
Κατατάσσεται ως επίχρισμα τύπου V2, W3 με βάση οργανικά συνδετικά κατά ΕΝ 15824.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

1,5-2,0kg/m²/mm πάχους στρώσης

Συσκευασία

Δοχείο 25kg

Χρώμα

Γκρι ανοιχτό