κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

DS-240

Ενισχυμένο, ταχύπηκτο, επισκευαστικό μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα

Έτοιμο κονίαμα, εμπλουτισμένο με πολυμερή, πυ­ριτικά αδρανή, ανοξείδωτα μεταλλικά σφαιρίδια, ίνες πολυπροπυλενίου και αναστολέα διάβρωσης. Ταχείας πήξης και ωρίμαν­σης, παρουσιάζει εντυπωσιακή επιφανειακή σκληρότητα. Διακρίνεται για την υψηλή ανθεκτικότητα στον χρόνο, την υγρασία, το αλκαλικό περιβάλλον και την υψηλή αντοχή σε θλίψη, κρούση και κραδασμούς. Κατάλληλο για επισκευή βιομηχανι­κών δαπέδων, αποκατάσταση της γεωμετρίας φρεα­τίων, ανθρωποθυρίδων και γενικά οδικών και ειδικών κατασκευών, καθώς και για εδρά­σεις, πακτώσεις και αγκυρώσεις ακριβείας. Ιδανικό ως επισκευαστι­κός μανδύας για κολόνες και τοιχία, παράλληλα με τις συνδετικές ρά­βδους οπλισμού, με έγχυση μέσα σε ξυλότυπους. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R4 κατά ΕΝ 1504-3.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

Περίπου 17kg/m²/cm πάχους στρώσης ή 1,9kg κονιάματος για πλήρωση χώρου 1lt.

Συσκευασία

25kg.