κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

DS-247

Ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα με αναστολέα διάβρωσης, για πάχη έως 4cm/στρώση
Ρητινούχο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές σφραγιστικό και συγκολλητικό κονία­μα πολλαπλών εφαρμογών. Περιέχει αναστολέα διάβρωσης που προστα­τεύει από την οξείδωση των ράβδων οπλισμού σκυροδέματος. Έχει ισχυρή πρόσφυση, αντοχή στον παγετό, μηδα­μινή απορρόφηση υγρασίας και αντοχή 50% μεγαλύτερη του σκυροδέματος. Eίναι ιδα­νικό για υψηλών απαιτήσεων επισκευ­ές στοιχείων σκυροδέματος σε γρήγο­ρους χρόνους (κολόνες, δο­κοί, πλάκες, άκρες μπαλκονών, πισί­νες, δεξαμενές, τοιχία κ.ά.). Σφραγίζει κενά, φωλιές και κάθε ατέλεια σε γω­νίες και ακμές. Αποκαθιστά φθορές και σφραγίζει ρωγμές σε βιομηχανι­κά δάπεδα σε εσωτερικούς χώρους, αλλά και σε ράμπες φόρτω­σης. Αντικαθιστά στις περισσότερες εφαρμογές τις σφραγίσεις με εποξει­δικούς στόκους. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R4 κατά EN 1504-3.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

Περίπου 16kg/m2/cm πάχους στρώ­σης ή 1,6kg DS-247 για πλήρωση χώ­ρου όγκου 1lt.

Συσκευασία

1kg, 5kg.