Preview
durostick
Preview
Preview
Preview

Σχετικά αρχεία

Antifreeze Powder

Αντιπαγετικό πρόσθετο τσιμεντοκονιαμάτων

Επιταχυντής σκλήρυνσης σε μορφή πούδρας που προστίθεται σε τυποποιημένα ή παραδοσιακά τσιμεντοκονιάματα (κανονικού χρόνου ωρίμανσης), επιταχύνοντας την ανάπτυξη των μηχανικών αντοχών σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η προσθήκη του επιταχύνει την ενεργοποίηση του τσιμέντου που εμπεριέχεται στα τσιμεντοκονιάματα, βοηθά την γρήγορη ενυδάτωσή του, μειώνει τον χρόνο πήξης και σκλήρυνσής του, αποτρέποντας την παγοπληξία κατά τη διάρκεια της ωρίμανσής του, καθώς και τεχνικές αστοχίες λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών.

Γενικά χαρακτηριστικά

 • Κατανάλωση
  • Προτείνεται ένα σακουλάκι 500gr να προστίθεται κατευθείαν στο νερό ανάμειξης για κάθε σακί 25kg τσιμεντοκονιάματος, όπως: κόλλες πλακιδίων, θερμομονωτικών πλακών, σοβάδες βασικής στρώσης, επισκευαστικά κονιάματα κλπ. 
  • Προτείνεται η προσθήκη 2kg (4 σακουλάκια) για κάθε 50kg τσιμέντου για την επιτάχυνση της πήξης μη τυποποιημένων τσιμεντοκονιαμάτων.
 • Συσκευασία

  500gr

 • Χρώμα

  Λευκό

Κατατάξεις - Πιστοποιήσεις

Γενικά χαρακτηριστικά