κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

D-18

Σιλικονούχο υδαταπωθητικό για σοβά και μπετόν

Υδαταπωθητικό υγρό εμποτισμού όψεων, με βάση ρητίνες σιλικόνης και διαλύτες. Έχει υψηλή ανθεκτικό­τητα σε αλκαλικό περιβάλλον και με­γάλη διεισδυτική ικανότητα (micro technology). Δεν σχηματίζει επιφα­νειακό φιλμ, δεν γυαλίζει και παρα­μένει διαυγές, χωρίς να κιτρινίζει. Προστατεύει τον άβαφο σοβά από την αποσάθρωση και το μπετόν από την ενανθράκωση. Διασφαλίζει 100% διαπνοή και υδαταπωθητικότητα για τουλάχιστον 10 χρόνια, σε τοιχοποιία λευκών ή έγχρωμων μαρμαροσοβάδων ή σκυροδεμάτων, όταν εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις νωπό σε νωπό.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

200-400ml/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Συσκευασία

1lt, 4lt, 15lt