κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η DUROSTICK ABEE, μία αμιγώς ελληνική βιομηχανία σε ανάπτυξη και από τις υγιέστερες στην ελληνική αγορά στον κλάδο των δομικών υλικών, επιθυμεί να προσλάβει:

 • Προϊστάμενο Πωλήσεων με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής
 • Σύμβουλο Πωλήσεων με έδρα το νομό Αχαΐας
 • Σύμβουλο Πωλήσεων με έδρα το νομό Αιτωλοακαρνανίας
 Δείτε αναλυτικά τις αγγελίες που ακολουθούν:


Προϊστάμενος Πωλήσεων με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής

 

Εσείς:

 • Έχετε εμπειρία ως Προϊστάμενος Πωλήσεων;
 • Σας χαρακτηρίζουν ο δυναμισμός και ο ενθουσιασμός;
 • Έχετε ομαδικό πνεύμα, ικανότητα διοίκησης, επικοινωνίας και παρακίνησης της ομάδας;
 • Ανταποκρίνεστε στις όποιες προκλήσεις στα πλαίσια της καθημερινής σας εργασίας υπεύθυνα και αποτελεσματικά;
 • Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα και αποτελείτε πρότυπο για τους συνεργάτες σας;
 • Διαθέτετε ικανότητα αντικειμενικής εκτίμησης των καταστάσεων και λήψης αποφάσεων σταθμίζοντας το κόστος και την απόδοση της κάθε ενέργειας, επιλέγοντας τη βέλτιστη;

Περιγραφή Θέσης / Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση πελατολογίου και διεύρυνση συνεργασιών
 • Διοίκηση, καθοδήγηση, συντονισμός, παρακίνηση και αξιολόγηση της ομάδας του
 • Οργάνωση, σχεδιασμός και ιεράρχηση των εργασιών για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας
 • Συνεχής ανάλυση και παρακολούθηση δεδομένων πωλήσεων και Marketing
 • Δημιουργική σκέψη και αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν την εργασία του

Απαιτήσεις – Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση Η/Υ
 • Επικοινωνιακές, οργανωτικές, διαπραγματευτικές και ηγετικές ικανότητες
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Δυνατότητα ταξιδιών
 • Γνώση χειρισμού CRM θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Η εμπειρία τεχνικών γνώσεων για τη δημιουργία, τη συντήρηση ή την ανακαίνιση μιας οικοδομής θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν (αλλά όχι απαραίτητο)

Προσφέρονται:

 • Συνεχής και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στην γκάμα των προϊόντων μας και τις τεχνικές πώλησης
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
 • Μηνιαίος μισθός και bonus επί των πωλήσεων
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Εταιρικό τηλέφωνο (κινητό) και tablet

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ελληνική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@durostick.gr αναφέροντας τον κωδικό της αγγελίας που σας ενδιαφέρει, ήτοι ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Σύμβουλος Πωλήσεων με έδρα το νομό Αχαΐας

Σύμβουλος Πωλήσεων με έδρα το νομό Αιτωλοακαρνανίας


 Εσείς: 

 • Είστε επικοινωνιακό άτομο;
 • Σας χαρακτηρίζει η οργάνωση;
 • Είστε φιλόδοξος/η και επιθυμείτε την προσωπική σας ανάπτυξη;

Περιγραφή θέσης / Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση και εξυπηρέτηση πελατολογίου
 • Διεύρυνση συνεργασιών
 • Επίτευξη στόχων

Απαιτήσεις – Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στον χώρο των πωλήσεων
 • Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Δυνατότητα ταξιδιών (τουλάχιστον 5 ημέρες τον μήνα)
 • Επιθυμητή γνώση CRM
 • Η εμπειρία τεχνικών γνώσεων για τη δημιουργία, τη συντήρηση ή την ανακαίνιση μιας οικοδομής θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν (αλλά όχι απαραίτητο)

Προσφέρονται:

 • Συνεχής και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στην γκάμα των προϊόντων μας και τις τεχνικές πώλησης
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Μηνιαίος μισθός και bonus επί των πωλήσεων
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Εταιρικό τηλέφωνο (κινητό) και tablet


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ελληνική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@durostick.gr αναφέροντας τον κωδικό της αγγελίας που σας ενδιαφέρει, ήτοι ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Η λήψη των βιογραφικών σημειωμάτων ακολουθεί ρητά τις οδηγίες του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κάθε αίτηση και βιογραφικό σημείωμα που αποστέλλεται στην εταιρεία DUROSTICK θεωρούνται άκρως εμπιστευτικά, φυλάσσονται και αξιολογούνται με μόνο σκοπό την ενδεχόμενη συνεργασία με την εταιρεία DUROSTICK. Κάθε πληροφορία που παρέχετε σε εμάς, μέσω της αποστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση / θέσεις εργασίας στη DUROSTICK, διατηρείται στη βάση υποψηφίων της εταιρείας μας για 2 χρόνια από την ημερομηνία αποστολής και όλα τα στοιχεία αξιολογούνται μόνο από τα εξουσιοδοτημένα στελέχη της DUROSTICK. Ο εκάστοτε υποψήφιος δύναται να ενημερωθεί για τα στοιχεία που διατηρούμε στη βάση βιογραφικών της εταιρείας, να τα διορθώσει, αλλάξει ή καταργήσει με την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο hr@durostick.gr.