entypo_hydrostop-pu_042024

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟ

Έχει μεγάλη ικανότητα γεφύρωσης τριχοειδών ρωγμών του υποστρώματος και ‘εμποδίζει’ την επανεμφάνισή τους. Αντιστέκεται στα λιμνάζοντα νερά και τον παγετό. Δεν χρειάζεται ενίσχυση με πολυεστερικό οπλισμό (ύφασμα). Ε Τ τ τ Τ 1 μ σ π 1 ε λ 2 • Ιδιότητες Επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανοποιητικό υλικό, με βάση πολυουρεθανικές και ακρυλικές ρητίνες νερού. Σχηματίζει μία αδιαπέραστη από το νερό μεμβράνη προστασίας, χωρίς αρμούς και ενώσεις, με άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα. Πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φυσικής Εφαρμογών), ως ‘Ψυχρό’ υλικό χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας και υψηλής ανακλαστικότητας στο ορατό φάσμα 93%. Η εφαρμογή του βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, μειώνει το κόστος από τη χρήση κλιματιστικών και συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μείωση της θερμοκρασίας των εσωτερικών χώρων (κάτω από την ταράτσα) το καλοκαίρι και με τη διατήρησή της στεγανή το χειμώνα. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2. Πλεονεκτήματα

Δεν παθαίνει κιμωλίαση από την UV ακτινοβολία. UV Αντιστέκεται στα διαβρωτικά αέρια της ατμόσφαιρας, στα χλωρίδια, καθώς και στο διοξείδιο του άνθρακα και στα οξείδια του θείου. Εξαιρετική αντίσταση στη δημιουργία μούχλας και αλγών. μούχλα Εφαρμογές Το HYDROSTOP-PU της DUROSTICK είναι κατάλληλο για τη στεγάνωση ταρατσών, στηθαίων, υδρορροών, γυψοσανίδων, τσιμεντοσανίδων, καθώς και για την επικάλυψη καλά αγκυρωμένων ασφαλτόπανων. Τρόπος χρήσης 1. Προετοιμασία τσιμεντοειδούς (μη στεγανοποιημένης) επιφάνειας: Απομακρύνουμε με φαρδιά σπάτουλα ή ακόμη και με σκεπάρνι, σαθρά σημεία. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε σκληρή σκούπα. Εάν υπάρχουν βρύα, λειχήνες, λίπη, αυτά απομακρύνονται με DUROSTICK D-95 CLEANER ή διάλυμα χλωρίνης 1:1 με νερό, καλό τρίψιμο και ξέπλυμα με άφθονο νερό. Οι προς στεγάνωση επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές και να μην έχουν δεχθεί νερό για τουλάχιστον 48 ώρες, προς αποφυγή εγκλωβισμού επιφανειακής υγρασίας. 2. Προετοιμασία επαναστεγάνωσης: •Αποκολλημένα ασφαλτόπανα: Τα απομακρύνουμε με τη βοήθεια φαρδιάς μεταλλικής σπάτουλας ή τη χρήση φλόγιστρου. , • • 3 φ ή Ε τ Α ρ H Γ D Α

μόθώς ακα υ. Υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας, λόγω του υπέρλευκου χρώματός του. Άριστη διαπερατότητα στους υδρατμούς. Δεν επηρεάζεται η ελαστικότητά του, ακόμη και στους -25°C. - α - η - ς η - ς • Για καλά αγκυρωμένα ασφαλτόπανα, απαιτείται μόνο η απομάκρυνση σκόνης και σφράγιση αποκολλημένης επιφάνειας (εφόσον χρειάζεται). •Ελαστομερή στεγανωτικά αποσαθρωμένα ή αποκολλημένα, απομακρύνονται με τη βοήθεια μεταλλικής κοφτερής λάμας και πένσας ή μηχανικών μέσων. 3. Εφαρμογή: Πριν την εφαρμογή του σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες, επαλείφουμε με ρολό τον υδατοδιαλυτό μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX, ή το ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ αραιωμένο 50% με THINNER 101 της DUROSTICK. Εναλλακτικά, αραιώνουμε το ίδιο το προϊόν με προσθήκη νερού της τάξης του 30%, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι. Αφού απορροφηθεί και στεγνώσει, πιθανόν να εμφανισθούν τριχοειδείς ρωγμές τις οποίες επαλείφουμε μεμονωμένα με διαδοχικές επιστρώσεις με HYDROSTOP-PU, έως ότου σφραγισθούν πλήρως. Για μεγαλύτερα πάχη ρωγμών (≥ 1mm) σφραγίζουμε με ελαστομερές DS POLYMER ή με πολυουρεθανική μαστίχη DUROFLEX-PU της DUROSTICK. Αφού στεγνώσει, ακολουθούν δύο επιστρώσεις με το πολυουρεθανικό στε-

γανωτικό HYDROSTOP-PU τοπικά. Η στεγανοποίηση ολοκληρώνεται με την εφαρμογή 2-3ών καθολικών επιστρώσεων (σταυρωτά, καλύπτοντας τυχόν μικρές ατέλειες του υποστρώματος) με διαφορά 6-18 ώρες μεταξύ τους, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ή εφόσον έχει στεγνώσει και γίνει βατή η προηγούμενη. Δεν δημιουργεί φυσαλίδες. Προσφέρει σύντομη βατότητα, χωρίς να κολλάει. Δεν αλλάζει η απόχρωσή του από υπέρλευκο σε μπεζ από τη λασποβροχή, λόγω της μοναδικής υδαταπωθητικότητάς του. ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Προστατεύστε εκτός από την ταράτσα και την τοιχοποιία της κατοικίας σας με το στεγανωτικό ελαστομερές χρώμα D-80 HYDROSTOP ELASTIC. Καλύπτει τριχοειδή και μικρορωγμές και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στις απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές, την έντονη ηλιοφάνεια, τη διαρκή υγρασία και τον παγετό. Σταθερή απόχρωση στον χρόνο

•Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση. •Στεγανώστε και τις κατακόρυφες επιφάνειες (στηθαία) περιμετρικά της ταράτσας σε όλο το ύψος τους. •Αποφύγετε την εφαρμογή σε πάχη άνω των 0,5mm ανά στρώση. •Οι χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος επιβραδύνουν τη σκλήρυνση, ενώ σε αντίθεση, οι υψηλές θερμοκρασίες την επιταχύνουν. •Αποφύγετε την εφαρμογή του στεγανωτικού εάν υπάρχει υψηλή υγρασία ή πιθανότητα βροχής για τις επόμενες 24 ώρες. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τεχνικά χαρακτηριστικά (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.) Μορφή - Χρώμα Πυκνόρρευστη πάστα - Λευκό Σύσταση Υβριδικό Σύστημα Διασπορών Ειδικό βάρος 1,35±0,05kg/lt Επιμήκυνση Θραύσης > 400% (ASTM D 412) Αντοχή σε εφελκυσμό > 1,5 Ν/mm2 (ASTM D 412) Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα σε νερό 0,01kg/m2. h0,5 (EN 1062-3, απαίτηση ΕΝ 1504-2: w < 0,1) Διαπερατότητα SD σε CO2 κατά EN 1062-6 SD > 50 m Υδρατμοπερατότητα SD κατά ΕΝ ΙSO 7783 SD = 1,7 m (υδρατμοπερατό κλάση Ι, SD < 5m) Αντοχή πρόσφυσης κατά ΕΝ 1542 1,2 N/mm² (απαίτηση για εύκαμπτα συστήματα χωρίς κυκλοφορία: 0,8 N/mm²) Αντοχή στην κρούση κατά ΕΝ ΙSO 6272-1 5Νm (κλάση I) Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5˚C έως +35˚C Θερμοκρασιακή αντοχή Από -25˚C έως +80˚C Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/γ: «Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος», Τύπος Υ): 40gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 10gr/lt Π.Ο.Ε. 2 2. h0,5 2 , S

Ρεαλιστικό δείγμα εφαρμογής HYDROSTOP-PU (2 χέρια σταυρωτά) Πόσο υλικό θα χρειαστώ; •Ελάχιστη κατανάλωση 0,75lt έως 1,2lt/m2 σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα. •1,2lt έως 1,5lt/m2 σε τρεις στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα (μακροχρόνια προστασία). Οι συσκευασίες του Δοχείο 750ml, 3lt, 10lt & 15lt ση. ς - κά ς. χη μολύνεερπιάν ες. Σ

DUROSTICK A.B.E.Ε. AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, 193 00, Τηλ.: 211 60 03 500-599, Fax: 210 55 99 612 ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, 570 22, Τηλ.: 2310 795 797, Fax: 2310 797 367, e-mail: info@durostick.gr www.durostick.gr technical@durostick.gr 04/2024

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0OTg2