entypo_episkeyastika_042024

www.durostick.gr Επισκευαστικά κονιάματα ΣΟΒΆΔΩΝ & ΣΚΥΡΟΔΈΜΆΤΟΣ

Επισκευαστικά κονιάματα Κάθε επισκευή, για αρκετά χρόνια, γινόταν με παραδοσιακά προϊόντα. Από τότε, η εξέλιξη της χημικής τεχνολογίας των κονιαμάτων έχει οδηγήσει στην παραγωγή προϊόντων με σπουδαία τεχνικά χαρακτηριστικά και υψηλές προδιαγραφές. Οι επισκευές είναι απαραίτητο να γίνονται τόσο για λόγους αισθητικής αρτιότητας των επιχρισμάτων που καλύπτουν μία κτιριακή δομή όσο, κυρίως, για την αποκατάσταση της αντοχής και τη διασφάλιση της στατικότητας του φέροντος οργανισμού της κατασκευής. Στην DUROSTICK παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις και τους κανονισμούς που αφορούν τις κτιριακές κατασκευές και επισκευές. Τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Είναι εξαιρετικής ποιότητας και προδιαγραφών, υψηλών μηχανικών και χημικών αντοχών, με διάρκεια στον χρόνο και τις καταπονήσεις. Στις σελίδες του εντύπου που κρατάτε στα χέρια σας, θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνικών εφαρμογών (από την αποκατάσταση μικρών και έντονων ρηγματώσεων ή αποσαθρώσεων στην τοιχοποιία, μέχρι και την αποκατάσταση της διάβρωσης του σιδηρού οπλισμού και την προστασία του σκυροδέματος από ενανθράκωση). Όλα τα επισκευαστικά υλικά που παρουσιάζονται στο έντυπο, διακρίνονται για τη σταθερότητα του όγκου τους και εφαρμόζονται με μυστρί ή εκτόξευση σε δάπεδα, τοίχους ή οροφές. Είναι κατάλληλα για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. Επιλέξτε αυτά που καλύπτουν τις δικές σας μοναδικές ανάγκες επισκευής. Τεχνική Υποστήριξη Η DUROSTICK με άρτια καταρτισμένους μηχανικούς και τεχνικούς συμβούλους έργων, συμπαρίσταται ουσιαστικά σε κάθε ανάγκη ή τεχνική βοήθεια χρειαστείτε. Καλέστε στο 210 55 16 500 ή στείλτε το ηλεκτρονικό σας μήνυμα στη διεύθυνση technical@durostick.gr και λύστε κάθε τεχνικό ζήτημα που σας απασχολεί. www.durostick.gr Ξεναγηθείτε στον ιστότοπό μας, αναζητήστε τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων και δείτε αναλυτικές πληροφορίες (Ιδιότητες, εφαρμογές, τρόπο χρήσης κλπ.) για κάθε ένα από αυτά.

D-32 Ταχύπηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς •Σοβάς ταχείας πήξης & πρώιμων αντοχών. •Με ισχυρή πρόσφυση και αντοχή. •Παρασκευάζεται και εφαρμόζεται εύκολα. •Δεν ρηγματώνει και δεν κάνει ματίσεις. •Κοκκομετρίας αντίστοιχης των σοβάδων τελικής στρώσης, με αποτέλεσμα να μην ξεχωρίζει (δεν κάνει ‘μπάλωμα’). •Μηδαμινής συρρίκνωσης. •Κατάλληλος για γρήγορες επισκευές σοβάδων σε ήδη υπάρχουσες και νέες κατασκευές. •Ιδανικός για μερεμέτια που δημιουργούνται από αλουμινάδες, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους. •‘Διάσημος’ για τις εφαρμογές του. n ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: 1cm/στρώση n ΧΡΏΜΆ: Λευκό n ΚΆΤΆΤΆΞΗ: GP: CSII/Wc0 κατά ΕΝ 998-1 n ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Περίπου 15kg/m2/cm πάχους στρώσης n ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 5kg & 25kg Ταχύπηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς •Σοβάς ταχείας πήξης & πρώιμων αντοχών. •Με ισχυρή πρόσφυση και αντοχή. •Παρασκευάζεται και εφαρμόζεται εύκολα. •Δεν ρηγματώνει και δεν κάνει ματίσεις. •Κοκκομετρίας αντίστοιχης των σοβάδων τελικής στρώσης, με αποτέλεσμα να μην ξεχωρίζει (δεν κάνει ‘μπάλωμα’). •Μηδαμινής συρρίκνωσης. •Κατάλληλος για γρήγορες επισκευές σοβάδων σε ήδη υπάρχουσες και νέες κατασκευές. •Ιδανικός για μερεμέτια που δημιουργούνται από αλουμινάδες, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους. •‘Διάσημος’ για τις εφαρμογές του. n ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: 1cm/στρώση n ΧΡΏΜΆ: Λευκό n ΚΆΤΆΤΆΞΗ: GP: CSII/Wc0 κατά ΕΝ 998-1 n ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Περίπου 15kg/m2/cm πάχους στρώσης n ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 5kg & 25kg

D-46 Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς •Παρασκευάζεται και εφαρμόζεται εύκολα. •Στεγνώνει γρήγορα. •Κοκκομετρίας αντίστοιχης των σοβάδων τελικής στρώσης, με αποτέλεσμα να μην ξεχωρίζει (δεν κάνει ‘μπάλωμα’). •Αντικαθιστά τον σοβά τελικής στρώσης, όταν υπάρχει πίεση χρόνου. •Ιδανικός για την αποκατάσταση ζημιών και για μερεμέτια που δημιουργούνται από συνεργεία. •Επισκευάζει ρωγμές πάχους από 2-10mm. •Άριστη σχέση ποιότητας/τιμής. n ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: 1cm/στρώση n ΧΡΏΜΆ: Λευκό n ΚΆΤΆΤΆΞΗ: GP: CSII/Wc0 κατά ΕΝ 998-1 n ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Περίπου 15kg/m2/cm πάχους στρώσης n ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 25kg Η προσθήκη 1lt βελτιωτικού γαλακτώματος D-20 στο νερό ανάμειξης για κάθε σακί σοβά, αυξάνει την πρόσφυση με το υπόστρωμα, τη στεγανότητα και την ευκαμψία του. ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ επισκευαστικός σοβάς •Παρασκευάζεται και εφαρμόζεται εύκολα. •Στεγνώνει γρήγορα. •Κοκκομετρίας αντίστοιχης των σοβάδων τελικής στρώσης, με αποτέλεσμα να μην ξεχωρίζει (δεν κάνει ‘μπάλωμα’). •Αντικαθιστά τον σοβά τελικής στρώσης, όταν υπάρχει πίεση χρόνου. •Ιδανικός για την αποκατάσταση ζημιών και για μερεμέτια που δημιουργούνται από συνεργεία. •Επισκευάζει ρωγμές πάχους από 2-10mm. •Άριστη σχέση ποιότητας/τιμής. ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: 1cm/στρώση ΧΡΏΜΆ: Λευκό ΚΆΤΆΤΆΞΗ: GP: CSII/Wc0 κατά ΕΝ 998-1 ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Περίπου 15kg/m2/cm πάχους στρώσης ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 25kg Η προσθήκη 1lt βελτιωτικού γαλακτώματος D-20 στο νερό ανάμειξης για κάθε σακί σοβά, αυξάνει την πρόσφυση με το υπόστρωμα, τη στεγανότητα και την ευκαμψία του. ΧΡΗΣΙΜΗ

n ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: 3cm/στρώση n ΧΡΏΜΆ: Υπόλευκο n ΚΆΤΆΤΆΞΗ: ΟC: CSIIΙ/Wc1 κατά ΕΝ 998-1 n ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Περίπου 14kg/m2/cm πάχους στρώσης n ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 25kg D-42 ONE COAT Υδαταπωθητικός σοβάς μιας στρώσης •Αντικαθιστά τη βασική και τελική στρώση σοβά. •Με ισχυρή πρόσφυση, αντοχή και υψηλή διαπνοή. •Ινοπλισμένος. •Ανθεκτικός στην υγρασία και τον παγετό. •Δεν ‘κρεμάει’ και δεν ρηγματώνει. •Μηδαμινής συρρίκνωσης, δεν κάνει ματίσεις. •Μονής στρώσης για ευκολία και επιτάχυνση των εργασιών σε υποστρώματα από τούβλα, τσιμεντόλιθους, σκυρόδεμα, πορομπετόν κ.ά. ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: 3cm/στρώση ΧΡΏΜΆ: Υπόλευκο ΚΆΤΆΤΆΞΗ: ΟC: CSIIΙ/Wc1 κατά ΕΝ 998-1 ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Περίπου 14kg/m2/cm πάχους στρώσης ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 25kg •Αντικαθιστά τη βασική και τελική στρώση σοβά. •Με ισχυρή πρόσφυση, αντοχή και υψηλή διαπνοή. •Ινοπλισμένος. •Ανθεκτικός στην υγρασία και τον παγετό. •Δεν ‘κρεμάει’ και δεν ρηγματώνει. •Μηδαμινής συρρίκνωσης, δεν κάνει ματίσεις. •Μονής στρώσης για ευκολία και επιτάχυνση των εργασιών σε υποστρώματα από τούβλα, τσιμεντόλιθους, σκυρόδεμα, πορομπετόν κ.ά.

n ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: 5mm/στρώση n ΧΡΏΜΆ: Υπόλευκο n ΚΆΤΆΤΆΞΗ: Ώς σοβάς, GP: CSIV/Wc2 κατά EN 998-1 Ώς επισκευαστικό, PCC R1 κατά EN 1504-3 n ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: 1,5kg/m2/mm πάχους στρώσης n ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 5kg & 25kg MEGAFIX Εύκαμπτο κονίαμα πολλαπλών χρήσεων για επισκευή και στεγανοποίηση τοιχοποιίας ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ •Πολυχρηστικό, ινοπλισμένο πυριτικό κονίαμα ενός συστατικού. •Εξαιρετικής εργασιμότητας, υψηλής θιξοτροπίας. •Με ισχυρή πρόσφυση, ακόμη και σε βαμμένες επιφάνειες από σοβά και μπετόν, εφόσον το χρώμα είναι καλά αγκυρωμένο. •Μηδενικής συρρίκνωσης. •Εξαιρετικής επιφανειακής σκληρότητας. •Κατάλληλο τόσο για την επισκευή όσο και για την πλήρη αποκατάσταση τοιχοποιίας. •O οικονομικότερος τρόπος επισκευής μικρορωγμών και ρηγματώσεων μεγάλης έκτασης. ‘Διασφαλίζει’ τη μη επανεμφάνισή τους, με δυνατότητα παράλληλης θωράκισης και δημιουργίας υδαταπωθητικού μανδύα μακροχρόνιας προστασίας. 2 ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: •Πολυχρηστικό, ινοπλισμένο πυριτικό κονίαμα ενός συστατικού. για την πλήρη αποκατάσταση τοιχοποιίας.

n ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: 30mm/στρώση n ΧΡΏΜΆ: Υπόλευκο n ΚΆΤΆΤΆΞΗ: PCC R2 κατά EN 1504-3 n ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Ανάλογα με το πλάτος και το βάθος του αρμού n ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 1kg & 5kg •Έτοιμος για χρήση με την ανάμειξή του μόνο με νερό. •Πρακτική συσκευασία, ευκολοδούλευτος. •Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε μπετόν και σοβά. •Δεν συρρικνώνεται. •Δεν αφήνει ‘μπάλωμα’ μετά την εφαρμογή του. •Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του. •Δεν ρηγματώνει και δεν κάνει τριχιάσματα όταν τοποθετούμε καρφιά ή βίδες. •Ιδανικός για κλείσιμο ρωγμών και οπών από καρφιά ή upat σε βαμμένες ή άβαφες επιφάνειες. •Κατάλληλος και για επισκευή σπασμένων ακμών σε κολόνες και άλλες εφαρμογές μικρού εύρους. D-66 REPAIR Επισκευαστικός στόκος για έντονες ρωγμές και οπές εξωτερικών & εσωτερικών χώρων . ό α- Ανάλογα με το πλάτος και το βάθος του αρμού ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: •Έτοιμος για χρήση με την ανάμειξή του μόνο με νερό. •Δεν ρηγματώνει και δεν κάνει τριχιάσματα όταν τοποθετούμε καρφιά ή βίδες. •Ιδανικός για κλείσιμο ρωγμών και οπών από καρφιά ή upat . -

n ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: 15mm/στρώση n ΧΡΏΜΆ: Υπόλευκο n ΚΆΤΆΤΆΞΗ: PCC R2 κατά EN 1504-3 n ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Ενδεικτικά 250gr καλύπτουν 6 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 5x5mm n ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 250gr & 5kg •Βινυλικής βάσης με υαλοσφαιρίδια. •Έτοιμο για χρήση με την ανάμειξή του μόνο με νερό. •Πρακτική συσκευασία, ευκολοδούλευτο. •Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε μπετόν και σοβά. •Εύκαμπτο, θιξοτροπικό. •Δεν αφήνει ‘μπάλωμα’ μετά την εφαρμογή του. •Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του. •Στεγνώνει γρήγορα, μπορεί να διατρηθεί και να βιδωθεί. •Γεμίζει τρύπες, χαραμάδες, αρμούς. •Σφραγίζει, χωρίς να συρρικνώνεται ή να ξεφλουδίζει, κάθε ρωγμή σε σοβά ή σκυρόδεμα. SUPER FLEX POWDER Εύκαμπτο, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές σφραγιστικό για ρωγμές 1-15mm n ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: 15mm/στρώση n ΧΡΏΜΆ: Υπόλευκο n ΚΆΤΆΤΆΞΗ: PCC R2 κατά EN 1504-3 n ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Ενδεικτικά 250gr καλύπτουν 6 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 5x5mm n ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 250gr & 5kg •Βινυλικής βάσης με υαλοσφαιρίδια. •Έτοιμο για χρήση με την ανάμειξή του μόνο με νερό. •Πρακτική συσκευασία, ευκολοδούλευτο. •Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε μπετόν και σοβά. •Εύκαμπτο, θιξοτροπικό. •Δεν αφήνει ‘μπάλωμα’ μετά την εφαρμογή του. •Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του. •Στεγνώνει γρήγορα, μπορεί να διατρηθεί και να βιδωθεί. •Γεμίζει τρύπες, χαραμάδες, αρμούς. •Σφραγίζει, χωρίς να συρρικνώνεται ή να ξεφλουδίζει, κάθε ρωγμή σε σοβά ή σκυρόδεμα. Εύκαμπτο, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές σφραγιστικό για ρωγμές 1-15mm

•Αναμειγνύεται μόνο με νερό. •Έχει εξαιρετική πρόσφυση. •Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο ή βούρτσα. •Ισχυρής αντιδιαβρωτικής προστασίας. •Υψηλής συγκολλητικής ικανότητας. •Ιδανικό για προστασία του οπλισμού σε νέες ή υπάρχουσες κατασκευές, αλλά και ως γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος. RUST FREE POWDER Αντιδιαβρωτική τσιμεντοειδής προστασία οπλισμού n ΧΡΏΜΆ: Κεραμιδί n ΚΆΤΆΤΆΞΗ: Ως προϊόν προστασίας έναντι διάβρωσης του οπλισμού κατά ΕΝ 1504-7 n ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Ώς αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού: 70-120gr/m οπλισμού. Ώς συνδετική στρώση: 2kg/m2. n ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 1kg & 5kg •Αναμειγνύεται μόνο με νερό. •Έχει εξαιρετική πρόσφυση. •Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο ή βούρτσα. •Ισχυρής αντιδιαβρωτικής προστασίας. •Υψηλής συγκολλητικής ικανότητας. •Ιδανικό για προστασία του οπλισμού σε νέες ή υπάρχουσες κατασκευές, αλλά και ως γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος. Αντιδιαβρωτική τσιμεντοειδής προστασία οπλισμού n ΧΡΏΜΆ: Κεραμιδί n ΚΆΤΆΤΆΞΗ: Ως προϊόν προστασίας έναντι διάβρωσης του οπλισμού κατά ΕΝ 1504-7 n ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Ώς αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού: 70-120gr/m οπλισμού. Ώς συνδετική στρώση: 2kg/m2. n ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 1kg & 5kg A

DS-244 POWER MORTAR RESIN Επισκευαστικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο, θιξοτροπικό κονίαμα, για πάχη έως 6cm/στρώση •Στη σύνθεσή του περιέχονται μεταλλικά σφαιρίδια, συνθετικές ρητίνες, ειδικά πρόσθετα και πυριτική παιπάλη. •Με άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα. •Θιξοτροπικό, δεν ‘κρεμάει’ σε πάχη έως 6cm, ακόμη και σε κάθετες επιφάνειες ή οροφές. •Με άριστη εργασιμότητα, δεν συρρικνώνεται. •Ανθεκτικό στις θερμοκρασιακές μεταβολές και την υγρασία. •Δεν χρειάζεται ενίσχυση με βελτιωτικά γαλακτώματα. •Αποτελεσματική επισκευή κατεστραμμένου σκυροδέματος σε κτιριακές εφαρμογές, γέφυρες και έργα υποδομής. •Κορυφαίες μηχανικές αντοχές σε κάθε ‘υψηλών απαιτήσεων’ επισκευή στοιχείων σκυροδέματος. n ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: 6cm/στρώση n ΧΡΏΜΆ: Γκρι n ΚΆΤΆΤΆΞΗ: PCC R4 κατά EN 1504-3 n ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Περίπου 18kg/m2/cm πάχους στρώσης n ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 5kg & 25kg

DS-245 POWER MORTAR RAPID Επισκευαστικό, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό κονίαμα ταχείας πήξης, για πάχη έως 4cm/στρώση •Στη σύνθεσή του περιέχονται μεταλλικά σφαιρίδια, ίνες και επιλεγμένα αδρανή. •Γρήγορης ανάπτυξης αντοχών (στις πρώτες 24 ώρες). •Εξαιρετικής εργασιμότητας και φινιρίσματος. •Έχει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα. •Θιξοτροπικό, δεν ‘κρεμάει’ σε πάχη έως 4cm, ακόμη και σε κάθετες επιφάνειες ή οροφές. •Υψηλών μηχανικών αντοχών, ελεγχόμενης συρρίκνωσης. •Αποκαθιστά κάθε κατασκευαστική ατέλεια μετά από σκυροδετήσεις, όπως κυψέλες, τρύπες από φουρκέτες κ.ά. •Ιδανικό για εφαρμογές όπου ‘απαιτείται’ ταχύτητα εργασιών ή και γρήγορη παράδοση ενός έργου. n ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: 4cm/στρώση n ΧΡΏΜΆ: Γκρι n ΚΆΤΆΤΆΞΗ: PCC R4 κατά EN 1504-3 n ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Περίπου 18kg/m2/cm πάχους στρώσης n ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 5kg & 25kg Επισκευαστικό, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό κονίαμα ταχείας πήξης, για πάχη έως 4cm/στρώση •Στη σύνθεσή του περιέχονται μεταλλικά σφαιρίδια, ίνες και επιλεγμένα αδρανή. •Γρήγορης ανάπτυξης αντοχών (στις πρώτες 24 ώρες). •Εξαιρετικής εργασιμότητας και φινιρίσματος. •Έχει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα. •Θιξοτροπικό, δεν ‘κρεμάει’ σε πάχη έως 4cm, ακόμη και σε κάθετες επιφάνειες ή οροφές. •Υψηλών μηχανικών αντοχών, ελεγχόμενης συρρίκνωσης. •Αποκαθιστά κάθε κατασκευαστική ατέλεια μετά από σκυροδετήσεις, όπως κυψέλες, τρύπες από φουρκέτες κ.ά. •Ιδανικό για εφαρμογές όπου ‘απαιτείται’ ταχύτητα εργασιών ή και γρήγορη παράδοση ενός έργου. ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: 4cm/στρώση ΧΡΏΜΆ: Γκρι ΚΆΤΆΤΆΞΗ: PCC R4 κατά EN 1504-3 ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Περίπου 18kg/m2/cm πάχους στρώσης ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 5kg & 25kg

DS-247 Ταχύπηκτο, επισκευαστικό κονίαμα με αναστολέα διάβρωσης, για πάχη έως 4cm/στρώση •Στη σύνθεσή του, μεταξύ άλλων, περιέχεται αναστολέας διάβρωσης που προστατεύει τις ράβδους οπλισμού σκυροδέματος. •Γρήγορης ανάπτυξης αντοχών (στις πρώτες 24 ώρες). •Θιξοτροπικό, μηδαμινής συρρίκνωσης. •Άριστης εργασιμότητας και φινιρίσματος. •Ελάχιστη αναμονή εφαρμογής μεταξύ επάλληλων στρώσεων. •Υψηλών μηχανικών αντοχών, κατάλληλο για επισκευές σε χαμηλές θερμοκρασίες (πάνω από +5°C). •Αποκαθιστά σε γρήγορους χρόνους ζημιές σε κολόνες, δοκάρια, πλάκες, δεξαμενές, πισίνες, τοιχία. Σφραγίζει κενά, φωλιές, ρωγμές και κάθε ατέλεια σε γωνίες και ακμές. •Αποκαθιστά φθορές και σφραγίζει ρωγμές σε βιομηχανικά δάπεδα σε εσωτερικούς χώρους. n ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: 4cm/στρώση n ΧΡΏΜΆ: Γκρι n ΚΆΤΆΤΆΞΗ: PCC R4 κατά EN 1504-3 n ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Περίπου 16kg/m2/cm πάχους στρώσης ή 1,6kg κονιάματος για πλήρωση χώρου όγκου 1lt n ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 1kg & 5kg •Στη σύνθεσή του, μεταξύ άλλων, περιέχεται αναστολέας διάβρωσης που προστατεύει τις ράβδους οπλισμού σκυροδέματος. •Γρήγορης ανάπτυξης αντοχών (στις πρώτες 24 ώρες). •Θιξοτροπικό, μηδαμινής συρρίκνωσης. •Άριστης εργασιμότητας και φινιρίσματος. •Ελάχιστη αναμονή εφαρμογής μεταξύ επάλληλων στρώσεων. •Υψηλών μηχανικών αντοχών, κατάλληλο για επισκευές σε χαμηλές θερμοκρασίες (πάνω από +5°C). •Αποκαθιστά σε γρήγορους χρόνους ζημιές σε κολόνες, δοκάρια, πλάκες, δεξαμενές, πισίνες, τοιχία. Σφραγίζει κενά, φωλιές, ρωγμές και κάθε ατέλεια σε γωνίες και ακμές. •Αποκαθιστά φθορές και σφραγίζει ρωγμές σε βιομηχανικά δάπεδα σε εσωτερικούς χώρους. ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: 4cm/στρώση ΧΡΏΜΆ: Γκρι ΚΆΤΆΤΆΞΗ: PCC R4 κατά EN 1504-3 ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Περίπου 16kg/m2/cm πάχους στρώσης ή 1,6kg κονιάματος για πλήρωση χώρου όγκου 1lt ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 1kg & 5kg

DS-240 Ενισχυμένο, ταχύπηκτο, επισκευαστικό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα •Εμπλουτισμένο με πολυμερή, πυριτικά αδρανή, ανοξείδωτα μεταλλικά σφαιρίδια, ίνες πολυπροπυλενίου και αναστολέα διάβρωσης. •Εξαιρετικής ρευστότητας και σταθερότητας όγκου. •Με εντυπωσιακή επιφανειακή σκληρότητα και υψηλές αντοχές σε μηχανικές καταπονήσεις. •Αγκυρώνει άριστα στις ράβδους οπλισμού του σκυροδέματος και τις προστατεύει από τη διάβρωση. •Κορυφαίας ποιότητας, κατάλληλο για αγκυρώσεις ακριβείας, πακτώσεις, επισκευή βιομηχανικών δαπέδων, αποκατάσταση της γεωμετρίας φρεατίων κ.ά. •Ιδανικό ως επισκευαστικός μανδύας σε κολόνες και τοιχία. •Εφαρμόζεται χυτό, εκτοξευόμενο ή και με μυστρί. n ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: Από 1,5cm έως 8cm n ΧΡΏΜΆ: Γκρι n ΚΆΤΆΤΆΞΗ: PCC R4 κατά EN 1504-3 n ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Περίπου 17kg/m2/cm πάχους στρώσης ή 1,9kg κονιάματος για πλήρωση χώρου όγκου 1lt n ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 25kg •Εμπλουτισμένο με πολυμερή, πυριτικά αδρανή, ανοξείδωτα μεταλλικά σφαιρίδια, ίνες πολυπροπυλενίου και αναστολέα διάβρωσης. •Εξαιρετικής ρευστότητας και σταθερότητας όγκου. •Με εντυπωσιακή επιφανειακή σκληρότητα και υψηλές αντοχές σε μηχανικές καταπονήσεις. •Αγκυρώνει άριστα στις ράβδους οπλισμού του σκυροδέματος και τις προστατεύει από τη διάβρωση. •Κορυφαίας ποιότητας, κατάλληλο για αγκυρώσεις ακριβείας, πακτώσεις, επισκευή βιομηχανικών δαπέδων, αποκατάσταση της γεωμετρίας φρεατίων κ.ά. •Ιδανικό ως επισκευαστικός μανδύας σε κολόνες και τοιχία. •Εφαρμόζεται χυτό, εκτοξευόμενο ή και με μυστρί. ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: Από 1,5cm έως 8cm ΧΡΏΜΆ: Γκρι ΚΆΤΆΤΆΞΗ: PCC R4 κατά EN 1504-3 ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Περίπου 17kg/m2/cm πάχους στρώσης ή 1,9kg κονιάματος για πλήρωση χώρου όγκου 1lt ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 25kg

D-55 Επισκευαστικό, ρητινούχο, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα με αναστολέα διάβρωσης, για πάχη 2-20mm/στρώση n ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: 2cm/στρώση n ΧΡΏΜΆ: Γκρι n ΚΆΤΆΤΆΞΗ: PCC R3 κατά EN 1504-3 n ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Περίπου 15kg/m2/cm πάχους στρώσης n ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 5kg & 25kg •Περιέχει αναστολέα διάβρωσης για προστασία των ράβδων οπλισμού σκυροδέματος. •Προσφύεται ισχυρά στο υπόστρωμα, είναι ευκολοδούλευτο και δεν παρουσιάζει ‘σκασίματα’. •Ανθεκτικό στην υγρασία και τον παγετό. •Υψηλών αντοχών, χωρίς καλούπι (έως 2cm), ακόμη και στις κάθετες επιφάνειες. •Κατάλληλο για επισκευή ρηγματώσεων σε δάπεδα και δημιουργία κοίλων λουκιών. •Απαραίτητο για κάθε είδους μερεμέτι σε αποσαθρωμένα ή αποκολλημένα στοιχεία σκυροδέματος (σπασμένες γωνίες, υποστυλώματα, δοκούς, τοιχία, κολόνες). D-55 Επισκευαστικό, ρητινούχο, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα με αναστολέα διάβρωσης, για πάχη 2-20mm/στρώση n ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: 2cm/στρώση n ΧΡΏΜΆ: Γκρι n ΚΆΤΆΤΆΞΗ: PCC R3 κατά EN 1504-3 n ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Περίπου 15kg/m2/cm πάχους στρώσης n ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 5kg & 25kg •Περιέχει αναστολέα διάβρωσης για προστασία των ράβδων οπλισμού σκυροδέματος. •Προσφύεται ισχυρά στο υπόστρωμα, είναι ευκολοδούλευτο και δεν παρουσιάζει ‘σκασίματα’. •Ανθεκτικό στην υγρασία και τον παγετό. •Υψηλών αντοχών, χωρίς καλούπι (έως 2cm), ακόμη και στις κάθετες επιφάνειες. •Κατάλληλο για επισκευή ρηγματώσεων σε δάπεδα και δημιουργία κοίλων λουκιών. •Απαραίτητο για κάθε είδους μερεμέτι σε αποσαθρωμένα ή αποκολλημένα στοιχεία σκυροδέματος (σπασμένες γωνίες, υποστυλώματα, δοκούς, τοιχία, κολόνες).

DUROFIX Επισκευαστικό, πολυμερικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, για πάχη έως 6cm/στρώση •Στη σύνθεσή του περιέχονται ειδικά πολυμερή, υδραυλικά συνδετικά, επιλεγμένα αδρανή και συνθετικές ίνες. •Προσφύεται ισχυρά στο υπόστρωμα και έχει καλή εργασιμότητα. •Δεν ‘κρεμάει’, δεν ρηγματώνει και δεν συρρικνώνεται. •Υψηλών μηχανικών αντοχών, χωρίς καλούπι (έως 6cm), ακόμη και στις κάθετες επιφάνειες. •Ανθεκτικό στην υγρασία, τον παγετό, τις κρούσεις, την τριβή. •Κατάλληλο για δημιουργία κοίλων λουκιών. •Απαραίτητο για όλες τις κατασκευαστικές ατέλειες στοιχείων σκυροδέματος, αποκατάσταση σπασμένων γωνιών σε σκαλοπάτια, μπαλκόνια, κολόνες κ.ά. n ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: 6cm/στρώση n ΧΡΏΜΆ: Γκρι n ΚΆΤΆΤΆΞΗ: PCC R3 κατά EN 1504-3 n ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Περίπου 18kg/m2/cm πάχους στρώσης n ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 25kg Επισκευαστικό, πολυμερικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, για πάχη έως 6cm/στρώση •Στη σύνθεσή του περιέχονται ειδικά πολυμερή, υδραυλικά συνδετικά, επιλεγμένα αδρανή και συνθετικές ίνες. •Προσφύεται ισχυρά στο υπόστρωμα και έχει καλή εργασιμότητα. •Δεν ‘κρεμάει’, δεν ρηγματώνει και δεν συρρικνώνεται. •Υψηλών μηχανικών αντοχών, χωρίς καλούπι (έως 6cm), ακόμη και στις κάθετες επιφάνειες. •Ανθεκτικό στην υγρασία, τον παγετό, τις κρούσεις, την τριβή. •Κατάλληλο για δημιουργία κοίλων λουκιών. •Απαραίτητο για όλες τις κατασκευαστικές ατέλειες στοιχείων σκυροδέματος, αποκατάσταση σπασμένων γωνιών σε σκαλοπάτια, μπαλκόνια, κολόνες κ.ά. n ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: 6cm/στρώση n ΧΡΏΜΆ: Γκρι n ΚΆΤΆΤΆΞΗ: PCC R3 κατά EN 1504-3 n ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Περίπου 18kg/m2/cm πάχους στρώσης n ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 25kg

•Συνδυάζει επισκευή και φινίρισμα. •Προσφύεται δυναμικά στο υπόστρωμα και έχει εξαιρετική εργασιμότητα. •Ελεγχόμενης συρρίκνωσης, χωρίς ρηγματώσεις. •Υψηλής θιξοτροπίας, μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλα πάχη (έως και 7cm), χωρίς να ‘κρεμάει’. •Αναπτύσσει πρώιμες μηχανικές αντοχές. •Προτείνεται για επισκευή στοιχείων σκυροδέματος και για πλήρωση κατασκευαστικών ατελειών σε δάπεδα, τοιχοποιίες και οροφές. EASYFIX Επισκευαστικό, πολυμερικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, για πάχη έως 7cm/στρώση n ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: 7cm/στρώση n ΧΡΏΜΆ: Γκρι n ΚΆΤΆΤΆΞΗ: PCC R3 κατά EN 1504-3 n ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Περίπου 15kg/m2/cm πάχους στρώσης n ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 25kg

•Αναπτύσσει πρώιμες μηχανικές αντοχές (Χρόνος πήξης 7 λεπτά. Σκλήρυνση από τα πρώτα 15 λεπτά.). •Έχει υψηλή πρόσφυση στο υπόστρωμα και εξαιρετική εργασιμότητα. •Μηδαμινής συρρίκνωσης, χωρίς να ρηγματώνει. •Ανθεκτικό στον παγετό, την υγρασία, την ενανθράκωση και τη διάβρωση από χημικές ουσίες. •Δεν περιέχει χλωρίδια ούτε διαβρωτικά συστατικά. •Κατάλληλο για στερεώσεις ή επισκευές, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών κλπ. •Ιδανικό για εφαρμογές όπου ‘απαιτείται’ ταχύτητα εργασιών. •Απαραίτητο σε υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους. D-11 SUPER FAST Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα n ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΆΧΟΣ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ: 3cm/στρώση n ΧΡΏΜΆ: Γκρι n ΚΆΤΆΤΆΞΗ: PCC R2 κατά EN 1504-3 n ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ: Ανάλογα με την εφαρμογή. Περίπου 1,8kg κονιάματος για την παρασκευή 1lt σκληρυμένου μείγματος. n ΣΥΣΚΕΥΆΣΙΆ: 3kg

DUROSTICK A.B.E.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, 193 00, Τηλ.: 211 60 03 500-599, Fax: 210 55 99 612 E-mail: info@durostick.gr ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, 570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Fax: 2310 797 367 04/2024 technical@durostick.gr www.durostick.gr

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0OTg2