entypo_no39_0323

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη στεγανοποίηση ταρατσών στο κανάλι μας στο YouTube Ακρυλικό, ελαστομερές, στεγανωτικό ταρατσών 39 Νο

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ακρυλικό, ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών, υψηλής πρόσφυσης, χωρίς διαλύτες. Δημιουργεί μία ενιαία, αδιαπέραστη από το νερό μεμβράνη προστασίας, χωρίς αρμούς και ενώσεις. Καλύπτει τέλεια τριχοειδείς ρωγμές και μικρορωγμές και ‘εμποδίζει’ την επανεμφάνισή τους. Διατηρεί την ελαστικότητά του σε θερμοκρασίες από -20°C έως +80°C, ενώ δεν επιτρέπει, σε πιθανές μελλοντικές συστολοδιαστολές, να δημιουργήσουν προβλήματα υγρασίας. Πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Εφαρμογών), ως `Ψυχρό’ υλικό χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας και υψηλής ανακλαστικότητας. Βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, μέσω μείωσης της θερμοκρασίας της επιφάνειας της ταράτσας, λόγω της υψηλής λευκότητας και ανακλαστικότητάς του. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Το DUROSTICK No39 επαλείφεται εύκολα σε ταράτσες, στέγες που πρόκειται να επενδυθούν με κεραμίδια, γωνίες, ακμές, ενώσεις με ταρατσομόλυβα, ενώ χρησιμοποιείται και για τοπική στεγάνωση ρωγμών. ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία τσιμεντοειδούς (μη στεγανοποιημένης) επιφάνειας: Καθαρίζουμε με σκληρή βούρτσα και νερό σαθρά σημεία, σκόνες και λάσπες. Απομακρύνουμε τις μαυρίλες με DUROSTICK D-95 CLEANER ή με διάλυμα χλωρίνης και νερού σε αναλογία 1:1. Στη συνέχεια, ξεπλένουμε καλά με άφθονο νερό. Οι προς στεγάνωση επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές και να μην έχουν δεχθεί νερό τουλάχιστον για 24 ώρες, προς αποφυγή εγκλωβισμού επιφανειακής υγρασίας. Προετοιμασία επαναστεγάνωσης: •Αποκολλημένα ασφαλτόπανα: Τα απομακρύνουμε με τη βοήθεια φαρδιάς μεταλλικής σπάτουλας ή τη χρήση φλόγιστρου. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: •Ειδικό βάρος: 1,45±0,05kg/lt •Ελαστικότητα (κατά ASTM D 412): Μετά από ωρίμανση 8 ημερών και σε μεμβράνη πάχους 1mm, η επιμήκυνση κατά τη θραύση βρέθηκε 300% •Πλήρης στεγανότητα: 7 Atm κατά DIN 1048 •Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,01kg/m2.h0,5 (EN 1062-3, απαίτηση EN 1504-2: w< 0,1) •Διαπερατότητα s D Ακρυλικό, ελαστομερές, στεγανωτικό ταρατσών 39 Νο

Εργαλεία αφαίρεσης αποκολλημένης ελαστομερούς στεγάνωσης •Εάν έχει προηγηθεί στεγάνωση με ασφαλτόπανα τα οποία είναι καλά αγκυρωμένα, αρκεί μία επίστρωση του στεγανωτικού Νο39 αραιωμένο 5% με νερό και μία δεύτερη, σταυρωτά, χωρίς αραίωση. •Ελαστομερή στεγανωτικά αποσαθρωμένα ή αποκολλημένα, απομακρύνονται με τη βοήθεια μεταλλικής κοφτερής λάμας και πένσας. •Για αποκολλημένη ελαστομερή στεγάνωση, μη ορατή, εντοπίζουμε τα σημεία χρησιμοποιώντας λάστιχο ποτίσματος, ρίχνοντας νερό από ύψος περίπου 1m σε όλη την επιφάνεια. Θα παρατηρήσουμε ότι ο ήχος αλλάζει στα σημεία που υπάρχουν φουσκάλες που δεν είναι ορατές. Αφού μαρκαριστούν τα σημεία προς αποξήλωση, τα απομακρύνουμε με τη βοήθεια μεταλλικής κοφτερής λάμας και πένσας ή μηχανικών μέσων. Εφαρμογή: Πριν την εφαρμογή του σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες, επαλείφουμε με ρολό τον υδατοδιαλυτό μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX, ή το ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ αραιωμένο έως 30% με THINNER 101 της DUROSTICK. Εναλλακτικά, εφόσον δεν υπάρχουν σαθρά σημεία στην ταράτσα, αραιώνουμε το No39 σε αναλογία 1:1 με νερό προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι και επιστρώνουμε με ρολό. Αφού απορροφηθεί και στεγνώσει, εντοπίζουμε τυχόν τριχοειδείς ρωγμές 0,1-0,4mm τις οποίες μεμονωμένα επαλείφουμε με μία έως δύο διαδοχικές επιστρώσεις έως ότου σφραγισθούν πλήρως. Εάν το πάχος των ρωγμών είναι επιφανειακό 0,5-1mm, συνιστάται αρχικά η σφράγιση με ελαστομερή ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ή ελαστομερές DS POLYMER της DUROSTICK σε φύσιγγα, με τη βοήθεια μεταλλικής σπάτουλας. Aφού στεγνώσει, ακολουθούν 2 επιστρώσεις στεγανωτικού υλικού τοπικά. Η στεγανοποίηση ολοκληρώνεται με την εφαρμογή ακόμη 2 καθολικών επιστρώσεων με DUROSTICK No39. Η δεύτερη επίστρωση γίνεται σταυρωτά, καλύπτοντας τυχόν μικρές ατέλειες του υποστρώματος, αφού στεγνώσει και γίνει βατή η πρώτη. σε CO2 κατά EN 1062-6: sD > 50m •Υδρατμοπερατότητα sD κατά ΕΝ ΙSO 7783: sD =1,17m (υδρατμοπερατό κλάση Ι, sD <5m) •Πρόσφυση στο σκυρόδεμα κατά ΕΝ 1542: 1,0 N/mm² (απαίτηση για εύκαμπτα συστήματα χωρίς κυκλοφορία: 0,8 N/mm²) •Αντοχή στην κρούση

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ •Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση. • Να αποφεύγεται η εφαρμογή του στεγανωτικού εάν υπάρχει πιθανότητα βροχής για τις επόμενες 24 ώρες. κατά ΕΝ ΙSO 6272-1: 10Nm (κλάση II) •Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +8°C έως +30°C •Θερμοκρασιακή αντοχή: Από -20°C έως +80°C. Εργαστηριακός έλεγχος ΥΠΕΧΩΔΕ (ΚΕΔΕ 1580/ 243). •Είναι ένα άριστης ποιότητας και αντοχής ελαστομερές στεγανωτικό που διασφαλίζει μακροχρόνια στεγανοποίηση. •Παρουσιάζει ικανοποιητική βατότητα. •Έχει μεγάλη ικανότητα γεφύρωσης τριχοειδών ρωγμών του υποστρώματος και ‘εμποδίζει’ την επανεμφάνισή τους. Κατά αυτόν τον τρόπο, προστατεύονται και τα υποστρώματα εφαρμογής από τη διείσδυση υγρασίας. •Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στα λιμνάζοντα νερά στην επιφάνειά του. •Αποτελεί ιδανική λύση στεγανοποίησης επιφανειών στις οποίες έχει γίνει ή πρόκειται να γίνει τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στοιχείων. •Παραμένει ελαστικό και διατηρεί τις αντοχές του από τους -20°C έως και τους +80°C. •Διατηρεί τη λευκότητά του και δεν παρουσιάζει κιμωλίαση. •Επαναβάφεται με ευκολία, διασφαλίζοντας διαρκή στεγάνωση. •Καθαρίζεται εύκολα και απλά με τη χρήση μόνο νερού. •Ιδανική σχέση τιμής - ποιότητας. Γιατί να επιλέξω Νο39 για τη στεγανοποίηση της ταράτσας μου;

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/γ «Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος», Τύπος Υ): 40gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 35gr/lt Π.Ο.Ε. www.durostick.gr ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δοκίμιο Ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία SR(%) Συντελεστής εκπομπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία e (±0.02) Δείκτης αντανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία SRI DUROSTICK No39 82 0.83 102 Δοκίμιο Θερμική αγωγιμότητα (W/mK) Θερμική Διάχυση (mm2/s) Eιδική Θερμοχωρητικότητα (ΜJ/m3K) DUROSTICK No39 0.5426 0.3112 1.7528

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ Καθαρισμός Aκρυλικός Στόκος - Σφράγιση ρωγμών 2η Στρώση στεγανωτικού (σταυρωτά) Αστάρι Διαλύτου 1η Στρώση στεγανωτικού Τελική επιφάνεια στεγανωτικού † ά Ο ’ ¨ € Ακρυλικό, ελαστομερές, στεγανωτικό ταρατσών 39 Νο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ Με το σύστημα στεγάνωσης πετυχαίνετε: ≥ Ισχυρότερη πρόσφυση ≥ Μεγαλύτερη αντοχή ≥ Απομάκρυνση του κινδύνου αποκόλλησης μελλοντικά Ρεαλιστικό δείγμα εφαρμογής στεγανωτικού No39 (2 χέρια σταυρωτά) ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1,0-1,5kg/m² σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Δοχείο 1kg, 5kg & 15kg XΡΩΜΑ: Λευκό

www.durostick.gr technical@durostick.gr DUROSTICK A.B.E.Ε. AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, 193 00, Τηλ.: 211 60 03 500-599, Fax: 210 55 99 612 ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, 570 22, Τηλ.: 2310 795 797, Fax: 2310 797 367, e-mail: info@durostick.gr 03/2023 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ • Υπερανθεκτικό στην υγρασία, τον παγετό και την έντονη ηλιοφάνεια. • Ελαστικό, παρακολουθεί τις συστολοδιαστολές των επιφανειών. • Μειώνει την επιφανειακή θερμοκρασία. • Βελτιώνει το εσωτερικό κλίμα των κατοικιών. • Ανακλά την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία και δεν επηρεάζεται από αυτήν. • Πιστοποιημένο ‘Ψυχρό’ υλικό (μεγάλη ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία) από την ομάδα μελετών περιβάλλοντος του πανεπιστημίου Αθηνών. Ακρυλικό, ελαστομερές, στεγανωτικό ταρατσών 39 Νο

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0OTg2