κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

HYDROSTOP PLASTER PRIMER

Αστάρι προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων
Υδατοδιαλυτό ακρυλικό μικρομοριακό αστάρι, υψηλής διεισδυτικότητας. Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, μειώνει την απορροφητικότητα, διατηρώντας τη διαπνοή. Προστατεύει τελικούς σοβάδες από το πρόωρο επιφανειακό στέγνωμα και συνεπακόλουθη ρηγμάτωση. Εφαρμόζεται σε σοβάδες πρώτης στρώσης & πορομπετόν που πρόκειται να δεχθούν λευκό ή έγχρωμο σοβά, εξασφαλίζοντας χρωματική ομοιομορφία σε όλη την επιφάνεια.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 1lt/10-12m2 χωρίς αραίωση, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
Συσκευασία 5lt, 20lt.
Ενδεικτικό Κόστος 0,17-0,21€/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.