κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

DUROSTICK D-18

Σιλικονούχο υδαταπωθητικό για σοβά & μπετόν
Αδιαβροχοποιητικό εμποτισμού όψεων, άχρωμο, δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει. Προστατεύει το σοβά από την αποσάθρωση και το μπετόν από την ενανθράκωση. Εξασφαλίζει 100% διαπνοή και υδαταπωθητικότητα για τουλάχιστον 10 χρόνια, σε τοιχοποιία λευκών ή έγχρωμων μαρμαροσοβάδων ή σκυροδεμάτων, όταν εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις νωπό σε νωπό.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 200-400ml/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Συσκευασία 1lt, 4lt, 15lt.
Ενδεικτικό Κόστος 1,12-2,24 €/m² ανά στρώση.