κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

DUROSTICK DS-240

Ταχύπηκτο επισκευαστικό μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα
Έτοιμο κονίαμα, εμπλουτισμένο με πολυμερή, πυριτικά αδρανή, ανοξείδωτα μεταλλικά σφαιρίδια, ίνες πολυπροπυλενίου και αναστολέα διάβρωσης. Εντυπωσιακή επιφανειακή σκληρότητα. Για επισκευή βιομηχανικών δαπέδων, αποκατάσταση της γεωμετρίας φρεατίων, ανθρωποθυρίδων, αγκυρώσεις ακριβείας και επισκευή κολονών και τοιχίων. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R4 κατά ΕΝ 1504-3.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση Περίπου 17kg/m²/cm πάχους στρώσης.
Συσκευασία 25kg.