κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
 • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
 • ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ
 • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 • ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 • ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
 • ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
 • ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ & ΧΡΩΜΑΤΑ
 • ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
 • THERMOSEAL- εξωτερική θερμομόνωση
 • COOLROOF ΚΑΙ COOLROOF LIGHT - Θερμοστεγάνωση ταρατσών
 • ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 • ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Επιλέξτε υποκατηγορία
 • Προϊόντα επένδυσης, προστασίας & διακόσμησης πετρών & οικοδομικών επιφανειών
 • Ειδικά κονιάματα δόμησης
 • Βελτιωτικά μπετόν - κονιαμάτων & επιχρισμάτων
 • Προϊόντα για σοβάτισμα & επισκευές
 • Οπλισμοί σοβάδων

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Βελτιωτικά & ειδικά κονιάματα Durostick. Ειδικά βερνίκια προστασίας πετρών και πατητής τσιμεντοκονίας, βελτιωτικά κονιαμάτων, επισκευαστικά σοβάδων και σκυροδέματος, σοβάδες και πλήθος άλλων προϊόντων δίνουν λύσεις σε κάθε ανάγκη κατασκευής ή επισκευής.

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Σε τι μορφή είναι τα πιο συνήθη βελτιωτικά πρόσθετα κονιαμάτων που μπορώ να βρω στην αγορά;
Τα συνηθέστερα βελτιωτικά κονιαμάτων που συναντά κανείς στην ελληνική αλλά και στις διεθνείς αγορές είναι σε υγρή μορφή (περισσότερο ή λιγότερο πυκνή) και συνήθως αναφερόμαστε σε αυτά ως ‘γαλακτώματα’, (D-20, DUROMAX, DUROSTOP, ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ της DUROSTICK) αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συναντήσουμε βελτιωτικά σε μορφή πούδρας (DUROSTICK RESIN POWDER) και σε άλλες θα τα βρούμε σε μορφή ινών (ΊΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ της DUROSTICK).
Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιώ βελτιωτικά σε όλα τα κονιάματα που χρησιμοποιώ;
Η βελτίωση των ιδιοτήτων ενός υλικού (κονιάματος στην περίπτωση αυτή) είναι πάντα μια θετική ενέργεια υπό την προϋπόθεση πάντα ότι έχει σταθμιστεί ως προς το κόστος της και την ωφέλεια που απορρέει από αυτή. Ως συνήθης πρακτική πάντως συναντάται σε πλειάδα ανεπτυγμένων αγορών όπως αυτών της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Η προσθήκη βελτιωτικών στα κονιάματα σε μικρές ή μεγάλες αναλογίες είναι πάντα μία θετική και επωφελής ενέργεια από μέρους μου;

Η προσθήκη βελτιωτικών πρόσθετων κατ’ όγκο ή κατά βάρος πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην υπερβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις προτεινόμενες στις συσκευασίες των κονιαμάτων αναλογίες ανάμειξης τους με αυτά (τα βελτιωτικά πρόσθετα). Η υπέρβαση των σωστών αναλογιών μπορεί να επιφέρει αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Υπάρχει έντυπη, ψηφιακή ή άλλου τύπου πληροφόρηση της DUROSTICK στην οποία να βρω λεπτομέρειες που να αφορούν το βαθμό αντοχής που απαιτεί η εφαρμογή και την επιθυμητή βελτίωση των κονιαμάτων;
Η DUROSTICK είναι δίπλα σας από τα αρχικά στάδια της διερεύνησης λύσης, της επιλογής και της αγοράς των κατάλληλων κάθε φορά προϊόντων, αλλά και στα στάδια της εφαρμογής τους στο χώρο σας. Με την Τεχνική της Υποστήριξης (τηλεφωνική, μέσω e-mail, ειδικών εφαρμογών, mobile app support). Επίσης, με πλειάδα έντυπης και ψηφιακής πληροφόρησης και εκπαίδευσης στη χρήση των προϊόντων της διαθέσιμα στα σημεία πώλησης των προϊόντων της, στο Internet και αλλού.
Τι είναι βελτιωτικό πρόσθετο ενός κονιάματος (τσιμεντοκονιάματος ή ασβεστοκονιάματος);
Είναι ακριβώς αυτό που λέει η φράση, ένα υλικό το οποίο προστίθεται στο κονίαμα κατά τη διαδικασία παρασκευής του (συνήθως στο νερό ανάμειξης του κονιάματος), το οποίο βελτιώνει διάφορες ιδιότητες του κονιάματος όπως η ελαστικότητα (ευκαμψία) του, η συγκολλητική του ισχύς αν πρόκειται για (τσιμεντοειδή) κόλλα, η αντοχή του γενικότερα και ειδικότερα σε τριβή, κάμψη και θλίψη.
ΣΟΒΑΔΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Τι είναι παραδοσιακός και τι τυποποιημένος (βιομηχανικός) σοβάς;
Ο αποκαλούμενος ‘παραδοσιακός σοβάς’ αποτελεί ένα εργοταξιακό χαρμάνι (παρασκευάζεται στο σημείο που αυτός άμεσα θα εφαρμοστεί) και περιέχει τσιμέντο, άμμο και ασβέστη τα οποία αναμιγνύονται με νερό. Οι αναλογίες των υλικών είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται λίγο ή περισσότερο. Ο παραδοσιακός σοβάς στις μέρες μας μπορεί να ενισχυθεί με διαφόρων ειδών πρόσθετα (γαλακτώματα (D-20, DUROMAX, DUROSTOP, RESIN POWDER της DUROSTICK), ίνες πολυπροπυλενίου (DUROFIBRE), κ.ά.), καθώς επίσης και να δεχθεί αντικατάσταση του ασβέστη με ειδικά υποκατάστατα (DUROLIT της DUROSTICK).  Από την άλλη πλευρά ο βιομηχανικά τυποποιημένος σοβάς αποτελεί κονίαμα σταθερής ποιότητας, συγκεκριμένης συνταγής για την παρασκευή του οποίου αρκεί η ανάμειξη του με νερό. Η πρόσμειξη βελτιωτικών προσθέτων μπορεί να γίνει στον τυποποιημένο σοβά εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη-οδηγία στη συσκευασία του προϊόντος.
Ποιο είδος σοβά αποτελεί την καλύτερη λύση για το σοβάτισμα του δικού μου σπιτιού/κτιρίου;
Εξαρτάται από την κάθε περίπτωση. Τη θέση του σπιτιού (π.χ. σε ‘δύσκολα’ περιβάλλοντα (ορεινά, παραθαλάσσια)), την δυνατότητα μας να υποστηρίξουμε την απαιτούμενη δαπάνη, την απαίτηση μας για μακρόχρονη διάρκεια της εφαρμογής με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα. Γενικότερα μιλώντας, η χρήση βιομηχανοποιημένων κονιαμάτων παρουσιάζει σειρά πλεονεκτημάτων έναντι των παραδοσιακών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η σταθερή σύνθεση του υλικού, η κατά τεκμήριο ποιοτική του υπεροχή, η ευκολία στη μεταφορά και τη διαχείριση του, οι περιορισμένες απαιτήσεις για βελτίωση του σε σχέση με τα παραδοσιακά χαρμάνια.
Πρέπει να γίνει κάποιου είδους προεργασία στην επιφάνεια που πρόκειται να σοβατισθεί;
Όπως συμβαίνει σε κάθε οικοδομική επιφάνεια που πρόκειται να δεχθεί μια εφαρμογή (ως υπόστρωμα), έτσι και η επιφάνεια που πρόκειται να σοβατισθεί πρέπει να δεχθεί την απαραίτητη προεργασία και φροντίδα ώστε αυτή να έχει ως υπόστρωμα την απαραίτητη σταθερότητα - πρόσφυση. Θα πρέπει να απομακρύνουμε από αυτή σαθρά και ξένα σώματα και να φροντίσουμε ώστε να έχουμε ή να δημιουργήσουμε σε αυτή κατάλληλες συνθήκες πρόσφυσης ώστε να γίνει το σοβάτισμά της με ασφάλεια χωρίς κίνδυνο αστοχιών. Υπό προϋποθέσεις, ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών επιφανειών (ακόμη και ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες) μπορούν να δεχθούν σοβάτισμα με την παρεμβολή μεταξύ αυτών και του σοβά ειδικών ασταριών πρόσφυσης (Χαλαζιακά αστάρια DS-255 & DS-260 της DUROSTICK).
Τι είδους οικοδομικές επιφάνειες είναι αυτές που μπορούν να σοβατισθούν; Τι πρέπει να προσέχω;
Σοβάτισμα μπορούν να δεχθούν όλες οι επιφάνειες κατασκευασμένες με ορυκτά υλικά (σοβάς, σκυρόδεμα, τούβλο, πορομπετόν, τσιμεντόλιθος, κ.ά.) αλλά και επιφάνειες από διογκωμένη πολυστερίνη, ξύλο, μέταλλο και άλλα υλικά υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί το κατάλληλο αστάρωμα.
Ποια είναι τα στάδια του σοβατίσματος (παραδοσιακή μέθοδος);
Σε σταθερό (ορυκτό) υπόστρωμα απαλλαγμένο από σαθρά και ξένα σώματα, αφού (συνήθως) προηγηθεί ελαφρά διαβροχή με νερό, (ή σε άλλου τύπου υποστρώματα με το κατάλληλο αστάρωμα), εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση του σοβά, το ‘πεταχτό’ το οποίο ενισχύει την πρόσφυση της επιφάνειας για τα στάδια που θα ακολουθήσουν. Το υλικό που χρησιμοποιείται στη φάση αυτή είναι αρκούντως ρευστό (με προσθήκη περισσότερου νερού κατά την παρασκευή). Στη συνέχεια και αφού το υλικό ‘τραβήξει’ προχωράμε στο δεύτερο στάδιο, τοποθετώντας στην επιφάνεια του ‘πεταχτού’ την δεύτερη (ή ‘βασική’) στρώση του σοβά σε πάχη συνήθως περί τα δύο-τρία  εκατοστά του μέτρου. Μετά την πάροδο αρκετών ημερών τοποθετείται στην επιφάνεια η τρίτη (‘τελική’) στρώση ή στρώση φινιρίσματος (εξομάλυνσης) της επιφάνειας σε πάχος μερικών χιλιοστών του μέτρου. (D-40, D-41, DS-74 & DS-75 (έγχρωμοι), HYDROSTOP PLASTER ELASTIC, MEGAFIX, ROMIX Μαρμαροσοβάς της DUROSTICK). Αν η απαίτηση του έργου αφορά σε πολύ λεία επιφάνεια τότε προχωρούμε στο σπατουλάρισμα αυτής με τσιμεντοειδείς στόκους εξομάλυνσης. Το σοβάτισμα μιας επιφάνειας μπορεί να γίνει τόσο με παραδοσιακά όσο και με τυποποιημένα βιομηχανικά προϊόντα.
Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σοβατίσματος; Ποιες είναι αυτές και ποια τα πλεονεκτήματά τους;
Ως εναλλακτική λύση σοβατίσματος αναφέρουμε τη χρήση σοβάδων μιας στρώσης όπως ο D-42 της DUROSTICK αλλά και οι ρητινούχοι τσιμεντόστοκοι, GRANULAR (για πάχη έως 20mm/στρώση) και GRANULAR ULTRA (για πάχη έως 15mm/στρώση -παραδοσιακό ή βιομηχανικό-) μέθοδος η οποία επάξια υποκαθιστά τις κλασσικές μεθόδους σοβατίσματος.
Πώς μπορώ να κάνω ένα σοβά πιο ‘γερό’ και πιο ανθεκτικό απ’ ότι είναι;
Σε κάθε περίπτωση, αλλά και σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον συνίσταται στις οδηγίες χρήσης και εφαρμογής του προϊόντος, η προσθήκη βελτιωτικών πρόσθετων κατά τη διαδικασία παρασκευής του προϊόντος, υλικών όπως γαλακτώματα (D-20, DUROMAX, DUROSTOP, RESIN POWDER της DUROSTICK), ίνες πολυπροπυλενίου (DUROFIBRE), κ.ά.), βελτιώνουν τις ιδιότητες του σοβά, τις μηχανικές του αντοχές, την αδιαβροχοποιητική του ικανότητα, την ευκαμψία του ως υλικού, την αντοχή του στο χρόνο και τις (πιθανές) αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος.
Μπορώ να χρωματίσω το σοβά στη μάζα του; Γιατί να κάνω κάτι τέτοιο; Τι πρέπει να προσέξω;
Εάν ο σοβάς στον οποίο αναφερόμαστε είναι λευκού ή υπόλευκου χρώματος και φέρει προδιαγραφή για προσθήκη σε αυτόν χρωστικών (σοβάδες DS-74 & DS-75 της DUROSTICK, χρωστικές DUROCOLOR POWDER C τότε ναι μπορούμε να τον χρωματίσουμε είτε βάσει χρωματολογίου που συνοδεύει το προϊόν είτε με δική μας δοκιμή και πειραματισμό όσον αφορά στη δημιουργία απόχρωσης της αρεσκείας μας. Περνάμε τον έγχρωμο πλέον σοβά με το διάφανο σιλικονούχο υδαταπωθητικό υγρό εμποτισμού D-18. Η εικόνα του δεν επηρεάζεται από μικροζημιές και τραυματισμούς της επιφάνειας του καθώς ο χρωματισμός του προχωρά σε όλο το πάχος της στρώσης εφαρμογής. Επίσης δεν τίθενται θέματα απολέπισης όπως συμβαίνει στο φιλμ του χρώματος μιας βαμμένης επιφάνειας. Όταν εφαρμόζουμε έγχρωμο σοβά, ιδιαίτερα δε αν αυτός είναι λείος, θα πρέπει απαραίτητα να ασταρώνουμε το υπόστρωμα του (HYDROSTOP PLASTER PRIMER της DUROSTICK) ώστε να σταθεροποιούμε την απορροφητικότητα του και έτσι να αποφεύγουμε τόσο την αφυδάτωση του σοβά αλλά και τη δημιουργία διαφορών απόχρωσης σε σημεία της σοβατισμένης επιφάνειας λόγω διαφορετικής απορροφητικότητας του υποστρώματος. Επίσης κατά το τρίψιμο της τελικής επιφάνειας για την εξομάλυνση της (με υγρό τριβίδι) καλό είναι να μην βάζουμε πολύ νερό γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να προκαλέσουμε στην επιφάνεια αποχρωματισμούς. Η εφαρμογή έγχρωμου σοβά θα πρέπει -κατά τεκμήριο- να γίνεται από επαγγελματίες τεχνίτες.
Τι πρέπει να έχω υπόψη μου όταν πρόκειται να βάψω μία σοβατισμένη επιφάνεια;
Η σοβατισμένη επιφάνεια ως υπόστρωμα βαφής θα πρέπει να είναι σταθερή χωρίς σαθρά σημεία, σκόνες και ξένα σώματα. Η επιφάνεια πρέπει να παρουσιάζει σταθερή απορροφητικότητα σε όλο της το εύρος και πλάτος. Για να επιτύχουμε τις παραπάνω συνθήκες α) σε σοβατισμένη άβαφη επιφάνεια: καθαρίζουμε επιμελώς, επισκευάζουμε όπου είναι απαραίτητο, ασταρώνουμε και βάφουμε στη συνέχεια. β) σε σοβατισμένη βαμμένη επιφάνεια: καθαρίζουμε επιμελώς, επισκευάζουμε όπου είναι απαραίτητο, διαπιστώνουμε την ύπαρξη σταθερού υποστρώματος και βάφουμε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Σε περίπτωση που η υπάρχουσα βαφή στην επιφάνεια είναι γυαλιστερή τότε πριν βάψουμε, ‘αγριεύουμε’ την επιφάνεια τρίβοντας με γυαλόχαρτο ώστε να βελτιώσουμε τις ιδιότητες πρόσφυσης της και στη συνέχεια βάφουμε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Σε περίπτωση που επιθυμούμε να αλλάξουμε το χρώμα μιας ήδη βαμμένης επιφάνειας σε κάποιο εντελώς διαφορετικό τότε υποχρεωτικά ασταρώνουμε την επιφάνεια πριν προχωρήσουμε στη βαφή της με το νέο χρώμα.
Τι πρέπει να γνωρίζω όταν πρόκειται να επισκευάσω (μερεμετίσω) μία σοβατισμένη επιφάνεια (τσιμεντοειδής σοβάς);
Η επιφάνεια που πρόκειται να επισκευασθεί θα πρέπει να είναι σταθερή και καθαρή και να έχει διαβραχεί ελαφρά με νερό ή με διάλυμα νερού με γαλάκτωμα (ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ, D-20, DUROMAX της DUROSTICK). Η κοκκομετρία (εύρος μεγέθους των αδρανών που περιλαμβάνονται στο επισκευαστικό) θα πρέπει να είναι ανάλογη με αυτή των υλικών του προς επισκευή οικοδομικού στοιχείου ώστε μετά το πέρας της επισκευής να μην δημιουργούνται ματίσεις (μπαλώματα). Για την αποφυγή ρηγμάτωσης περιμετρικά της επισκευής σε μέλλοντα χρόνο καλό είναι να χρησιμοποιείται κάποιο βελτιωτικό που να ενισχύει την ευκαμψία του ή να χρησιμοποιούνται εύκαμπτα τυποποιημένα επισκευαστικά (SUPER FLEX POWDER, D-66 REPAIR) ή D-32 με προσθήκη D-20.  Στη συνέχεια προχωρώ σε τοπική ή (προτιμητέα) συνολική επαναβαφή της επιφάνειας.
Μπορώ να σοβατίσω πάνω σε μία ήδη σοβατισμένη επιφάνεια; Γιατί να κάνω κάτι τέτοιο;
Συνήθως αναφερόμαστε σε μια σοβατισμένη και βαμμένη επιφάνεια. Ο λόγος που θα την σοβάτιζα ξανά αφορά τόσο για αισθητικούς όσο και πρακτικούς λόγους (κακή κατάσταση με φθορές, ρηγματώσεις, χτυπήματα, αποσαθρώσεις, μικρότερου ή μεγαλύτερου εύρους και σημαντικότητας). Αφού προετοιμάσω κατάλληλα την υπάρχουσα επιφάνεια που θα λειτουργήσει ως υπόστρωμα για το επανασοβάτισμα επιλέγω σοβά για τη νέα εφαρμογή. Δέλεαρ για την επιλογή να προχωρήσω μπορεί να αποτελέσει το ίδιο το υλικό που θα χρησιμοποιήσω. Σε σταθερό υπόστρωμα σοβατίζω απευθείας με τον ελαστικό σοβά της DUROSTICK (HYDROSTOP PLASTER ELASTIC) ή με το επισκευαστικό κονίαμα (μερικής ή ολικής αποκατάστασης οικοδομικών επιφανειών) MEGAFIX. Η επιλογή ενός εκ των δύο που προαναφέραμε αποδίδει εξαιρετικά αποτελέσματα λόγω της πρόσφυσης και της ευκαμψίας τους δημιουργώντας άψογες επιφάνειες με πολύ μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Ουσιαστικά μιλάμε για ανανέωση του χώρου και της αισθητικής εικόνας του κτιρίου, που του δίνει πρακτικά ‘νέα ζωή’.
Γιατί η σοβατισμένη επιφάνεια στο σπίτι μου έχει βγάλει ασπρίλες / μούχλα; Τι θα πρέπει να κάνω για να αντιμετωπίσω το πρόβλημα αυτό;
Και οι δύο περιπτώσεις (διαφορετικές μεταξύ τους) έχουν ως κοινό παρονομαστή την υγρασία που έχει διεισδύσει στην τοιχοποιία. Η υγρασία δημιουργεί σε κάθε περίπτωση ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη μούχλας και άλλων μικροοργανισμών στην επιφάνεια ή το χώρο στον οποίο αυτή παρατηρείται σε μεγάλη συγκέντρωση. Επιπλέον, η διείσδυσή της στη μάζα του τσιμεντοειδούς σοβά διευκολύνει στη διάλυση των αλάτων που βρίσκονται σε αυτόν και στη συνέχεια στην εκροή τους στην επιφάνεια του όπου εντοπίζονται ως ‘ασπρίλες’. Τα αίτια που ευθύνονται για την προσβολή της τοιχοποιίας (σοβά) από την υγρασία ποικίλουν και σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα. (Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από αυτά: Έλλειψη αδιαβροχοποίησης του σοβά, αστοχίες σε υδραυλικά ή αποχετευτικά δίκτυα που διατρέχουν ή βρίσκονται πλησίον της τοιχοποιίας, ανερχόμενη υγρασία εδάφους, υγρό εξωτερικό περιβάλλον, υγρό εσωτερικό περιβάλλον πλημμελώς αεριζόμενο). Αν δεν είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε με ασφάλεια και να αποτρέψουμε το αίτιο καλό είναι να αναζητούμε βοήθεια από την Τεχνική Υποστήριξη της DUROSTICK πριν ορίσουμε τις επόμενες ενέργειες μας.
Τι είδους υποστήριξη μου παρέχει η DUROSTICK πριν, κατά και μετά την αγορά των σοβάδων ή των εναλλακτικών λύσεων σοβατίσματος που παρέχει;
Η DUROSTICK δια της Τεχνικής της Υποστήριξης (τηλεφωνική, online, και με επίσκεψη στο χώρο του προβλήματος, σε ειδικές περιπτώσεις), αλλά και έντυπου και ψηφιακού υλικού και κινηματογραφημένων εφαρμογών των προϊόντων και των λύσεων που παρέχει, διαθέσιμου στα σημεία πώλησης των προϊόντων της, στο Internet, και αλλού, στέκεται δίπλα στον καταναλωτή χρήστη (ιδιώτη ή επαγγελματία της οικοδομής) ήδη από το στάδιο της ενημέρωσης, της επιλογής προϊόντων, της εφαρμογής τους, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της εφαρμογής και αντιμετώπισης θεμάτων που πιθανόν προκύψουν.
ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
Με τι κριτήριο επιλέγω την πατητή τσιµεντοκονία που είναι κατάλληλη για το χώρο µου;

Όπως ισχύει για κάθε είδους οικοδοµικήεφαρµογή, η επιλογή του κατάλληλου υλικού αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για την επιτυχία της εφαρµογής. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση της πατητής τσιµεντοκονίας.

Το κριτήριο, λοιπόν, για την επιλογή της, είναι αυτό της ποιότηταςκαι της καταλληλόλητας για τη συγκεκριμένη εφαρμογή που την προορίζω (π.χ. σε δάπεδο με ενδοδαπέδια θέρμανση, σε μόνιμη εμβάπτιση σε νερό (πισίνα) κ.ά.) . Το κριτήριο της ποιότητας κατά τεκµήριο υπηρετείται από την επιλογή επώνυµων, πιστοποιηµένων προϊόντων, τα οποία είναι κατάλληλα για τις συγκεκριµένες χρήσεις για τις οποίες τα προορίζουµε. Στοιχεία όπως τα παραπάνω, ευκρινώς αναγράφονται στη συσκευασία και στα τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή του προϊόντος.

Η ιστορική διαδροµή της παραγωγού εταιρείας, αλλά και του ίδιου του προϊόντος στην αγορά, η έξωθεν καλή µαρτυρία του αποτελεί, επίσης, ισχυρό εχέγγυο για την ποιότητα και την αξιοπιστία του.

Διασφαλίζεται και µε ποιον τρόπο η µεγάλη διάρκεια ζωής των εφαρµογών πατητής τσιµεντοκονίας, ιδιαίτερα δε αν αυτές αφορούν δάπεδα;
Η διάρκεια ζωής µίας εφαρµογής πατητής τσιµεντοκονίας αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων µεταξύ των οποίων διακρίνουµε: α) το υλικό αυτό καθεαυτό β) τον τεχνικά σωστό τρόπο εφαρµογής γ) το βαθµό και τη συχνότητα των πάσης φύσης καταπονήσεων που θα δεχθεί η κατασκευή µετά την ολοκλήρωσή της και καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της. Για το υλικό έχουµε µιλήσει σε άλλη ενότητα.
Ο τεχνικά σωστός τρόπος εφαρµογής αφορά κατ’ αρχήν στην µε ευλάβεια τήρηση των τεχνικών οδηγιών που συνοδεύουν το προϊόν. Αφορά στην ενίσχυση του υλικού με υαλοπλέγµατα, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή για συγκεκριµένα πάχη, αλλά και θέσεις (π.χ. εφαρµογές δαπέδων). Αφορά στη δηµιουργία αρµών διαστολής της επιφάνειας, όπως προβλέπεται. Αφορά, επίσης, στην προστασία της τελικής επιφάνειας, µε εφαρµογή ειδικών για κάθε τύπο βερνικιών προστασίας. Όσον αφορά στις µελλοντικές καταπονήσεις που θα δεχθεί η επιφάνεια της πατητής, αυτές πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη, τόσο κατά την επιλογή του υλικού, όσο και κατά τη µέθοδο εφαρµογής του, που στη συνέχεια ακολουθείται. Η DUROSTICK διαθέτει τέσσερις τύπους πατητής τσιμεντοκονίας για την κάλυψη πολλών και διαφορετικών απαιτήσεων των χρηστών.
Τι γίνεται µε επιφάνειες πατητής τσιµεντοκονίας (παλαιότερες εφαρµογές) που έχουν παρουσιάσει φθορές ή ρηγµατώσεις; Υπάρχει λύση;

Δυστυχώς, εξαιτίας µη τήρησης διαδικασιών όπως αυτές που προαναφέραµε, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις χρήσης υλικών (πατητής τσιµεντοκονίας) αµφιβόλου ποιότητας, έχουν εµφανισθεί αστοχίες.

Τι κάνουµε; Εξετάζουµελεπτοµερώς, κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ώστε, αν είναι δυνατόν, να εντοπίσουµε τα αίτια του προβλήµατος και να τα αντιµετωπίσουµεαποτελεσµατικά, πριν προβούµε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Εξετάζουµε την ύπαρξη ή µη αρµών διαστολής (ειδικά σε εξωτερικές επιφάνειες), την ύπαρξη ή µη βερνικιού προστασίας της επιφάνειας, πιθανούς αποχρωµατισµούς ή ασπρίλες (άλατα) στην επιφάνεια της πατητής τσιµεντοκονίας.

Οι λύσεις που έχουµε στα χέρια µας είναι δύο τύπων. Είτε αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα στην επιφάνεια (π.χ. αφαιρούµε το βερνίκι µε τρίψιµο και επανατοποθετούµε σε αυτή νέο βερνίκι (VISTA (ματ), DECOFIN POLYURETHANE (ματ), DECOFIN AQUA(ματ), DECOFIN EPOXY SF (γυαλιστερό), είτε εφαρµόζουµε στην επιφάνεια µία νέα στρώση πατητής πάχους περί τα τρία (3) χιλιοστά επιλέγοντας εύκαµπτη πατητή (DS-252 FLEX, DS-256 FLEX VELVET) ή τη DS-254 IRON για το σκοπό αυτό. Πρόσφατα έχουμε εντάξει στη γκάμα με τις πατητές της DUROSTICK την DS-258 DECO MICRO FLEX, πατητή σε μορφή πάστας, ένα ιδανικό και για επισκευές υλικό το οποίο τοποθετείται άφοβα σε πολύ μικρά πάχη (0,6 – 0,7Kg / στρώση).

Επειδή κάθε περίπτωση έχει τις ιδιαιτερότητές της, σκόπιµο είναι να συµβουλευόµαστε την Τεχνική Υποστήριξη της DUROSTICK, ώστε να έχουµε στα χέρια µας µία εµπεριστατωµένη άποψη και λύση στο πρόβληµά µας.

Τι γίνεται µε την απόχρωση της πατητής ή το συνδυασµό χρωµατισµών στην επιφάνεια της πατητής τσιµεντοκονίας;
Είναι θέµα επιλογής, προσωπικού γούστου αλλά και αισθητικής ένταξης στον περιβάλλοντα χώρο, εσωτερικό ή εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι στις µέχρι σήµερα επιλογές, τόσο σε ιδιωτικούς, όσο και σε δηµόσιους και επαγγελµατικούς χώρους, το χρώµα που κυριαρχεί είναι το γκρι σε διάφορους τόνους, σε όλες τις αποχρώσεις και συνδυασµούς του.
Αυτή η τάση, ωστόσο, δεν αποκλείει χρωµατικούς συνδυασµούς και τεχνοτροπίες πατητής µε διαθέσιµες για κάθε προϊόν επιλογές, που περιλαµβάνουν από έτοιµο χρωµατισµένο στη µάζα του βάσει χρωµατολογίου τσιµεντοκονίαµα (πατητή), έως εφαρµογή στη µάζα ή στην επιφάνεια της πατητής χρωστικών σε µορφή πούδρας (DUROCOLOR POWDER-C (96 αποχρώσεις βάσει χρωµατολογίου)).
Η εφαρµογή χρωµατικών τεχνοτροπιών στην επιφάνεια της πατητής τσιµεντοκονίας ως µόνο όριο έχει τη δεξιοτεχνία, τη µαστοριά και τη φαντασία του εφαρµοστή της.
Τι γίνεται µε την όψη και την υφή της επιφάνειας της πατητής τσιµεντοκονίας; Γυαλιστερή ή µατ όψη; Λεία ή ανάγλυφη υφή;
Είναι συνάρτηση της κοκκοµετρίας (διαβάθµιση αδρανών) του υλικού σε συνδυασµό µε το ‘πάτηµα’ (τη µέθοδο εφαρµογής του υλικού). Ως πρακτικός κανόνας αναφέρεται ότι περισσότερο ‘πάτηµα’ δίνει περισσότερο λεία επιφάνεια. Πάντως, η λεία επιφάνεια δεν είναι απαραίτητα το ζητούµενο σε κάθε εφαρµογή πατητής τσιµεντοκονίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, η ανάγλυφη επιφάνεια, στις άπειρες µορφές που αυτή µπορεί να πάρει, έχει τη δική της ιδιαίτερη οµορφιά και καλαισθησία και αποτελεί µία ξεχωριστή επιλογή µε τη δική της µοναδική γοητεία. Η γυαλιστερή ή µατ όψη της τελικής επιφάνειας είναι θέµα επιλογής του βερνικιού που επιλέγουµε για την προστασία της.
Πώς θα επιλέξω τον κατάλληλο τεχνίτη ή συνεργείο που θα εφαρµόσει την πατητή τσιµεντοκονία στο χώρο µου; Είναι σηµαντικό ποιος εφαρµόζει το υλικό;
Η επιλογή ικανού εφαρµοστή/ών πατητής τσιµεντοκονίας αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιµο παράγοντα για την επιτυχία της εφαρµογής, σε συνάρτηση µε την επιλογή του υλικού, το οποίο από µόνο του έχει εξαιρετικές δυνατότητες σε αισθητικό αποτέλεσµα. Η πιστή τήρηση των τεχνικών οδηγιών χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν (πατητή)  είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαία αλλά δεν είναι από µόνη της ικανή να διασφαλίσει το τελικό αποτέλεσµα, ιδιαίτερα δε όσον αφορά στο αισθητικό του µέρος, στην τελική του εικόνα. Αν και η 100% διασφάλιση του αποτελέσµατος που προσδοκά κανείς δεν είναι µία εύκολη υπόθεση, ωστόσο … ‘η έξωθεν καλή µαρτυρία’ του εφαρµοστή, η φήµη του, οι συστάσεις του, έργα πατητής που έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία, η πορεία τους στο χρόνο χωρίς φθορές, αποτελούν το µόνο εχέγγυο που µπορεί κανείς να έχει κατά την επιλογή του.
Μιλήστε µε τους ιδιοκτήτες και χρήστες των χώρων που αυτός έχει τοποθετήσει πατητή τσιµεντοκονία για να διαµορφώσετε τη δική σας άποψη. Αφού κάνετε την επιλογή σας, µιλήστε διεξοδικά µαζί του, ώστε να είστε σίγουροι και από τις δύο πλευρές ότι είστε στο ίδιο µήκος κύµατος, όσον αφορά το προσδοκώµενο αποτέλεσµα αλλά και τη δυνατότητα να φθάσει κανείς σε αυτό. Ζητήστε να δείτε ζωντανό δείγµα εφαρµογής της δουλειάς του. Έτσι δεν θα απογοητευτείτε στο τέλος. Κάντε την τελική επιλογή σας, αφού θα έχετε ερευνήσει. Σας ευχόµαστε κάθε επιτυχία.
Μετά την ολοκλήρωση της εφαρµογής απαιτείται κάποιου είδους συντήρηση στις επιφάνειες; Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται αυτή;
Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι σωστές διαδικασίες κατά την εφαρµογή της πατητής και βέβαια τη χρήση της µετά από αυτή, τα προβλήµατα που πιθανόν παρουσιάσει θα είναι πρακτικά αµελητέα.
Ο περιοδικός έλεγχος της επιφάνειας της πατητής περιλαµβάνει µεταξύ άλλων:
•Την κατάσταση του βερνικιού προστασίας (ξεφλουδίσµατα, γδαρσίµατα κ.ά.).
•Την ύπαρξη ή µη τριχοειδών ή άλλων ρηγµατώσεων που µπορεί να έχουν ως πιθανή αιτία απότοµες θερµοκρασιακές µεταβολές, την έλλειψη αρµών διαστολής, µικροδονήσεις, κραδασµούς κ.ά.
•Την κατάσταση των αρµών διαστολής (εφόσον υπάρχουν τέτοιοι αρµοί). Τονίζουµε ότι η ύπαρξή τους περιµετρικά της εφαρµογής και ανά 25-30m² κρίνεται ως απαραίτητη, ιδιαίτερα σε εξωτερικούς χώρους.
•Το γδάρσιµο στην επιφάνεια (συνήθως από αντικείµενα, ή έπιπλα που σύρονται στην επιφάνειά της).
•Οτιδήποτε δηµιουργεί αισθητική αλλοίωση στην επιφάνεια της πατητής.
 Σε περίπτωση που εντοπισθεί το οποιοδήποτε πρόβληµα θα πρέπει αυτό να αντιµετωπίζεται άµεσα. Η καλή κατάσταση της επιφάνειας της πατητής µε τη σωστή εφαρµογή βερνικιού προστασίας, ή άλλου τύπου αδιαβροχοποίησης τόσο κατά την αρχική εφαρµογή, όσο και κατά το στάδιο συντήρησης, διασφαλίζει τη µακρόχρονη διάρκεια ζωής και τη διατήρηση της αισθητικής εικόνας της επιφάνειας.