κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

THERMOELASTIC COLOUR

Θερμοκεραμικό Ενεργειακό χρώμα
Θερμομονωτικό ελαστομερές ‘ΨΥΧΡΟ’ χρώμα χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας, υψηλής ανακλαστικότητας πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής. Διαπνέον. Θερμομονώνει, στεγανοποιεί και διακοσμεί. Γεφυρώνει άριστα τριχοειδείς ρωγμές. Δεν σαπωνοποιείται. Συμβάλλει αισθητά στη μείωση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου τους θερμούς μήνες.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 1kg/7-8,5m² ανά στρώση στις κατάλληλες προετοιμασμένες επιάνειες.

Συσκευασία 3lt (3,9kg), 10lt (13kg).
Ενδεικτικό Κόστος 0,67-0,82€/m² ανά στρώση.