κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

EPS 150 (EPS standard white)

Θερμομονωτικό υλικό από διογκωμένη πολυστερίνη που χρησιμοποιείται σε κτιριακές εφαρμογές, σε περιπτώσεις με απαιτήσεις για υψηλές μηχανικές αντοχές και χαμηλές τιμές θερμικής αγωγιμότητας (βλ. ζώνη υψηλής στεγάνωσης συστήματος Thermoseal).