κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

D-44

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος

Αυξάνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος χωρίς να απαιτείται προσθήκη νερού. Βελτιώνει την άντληση του σκυροδέματος, μειώνοντας την ανάγκη δόνησης και δημιουργεί μπετόν εξαιρετικά λείας χύτευσης. Μειώνει το λόγο νερού / τσιμέντου κατά 10 - 15%, αυξάνοντας τις μηχανικές αντοχές.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση • Ως ρευστοποιητής τύπου D 0,3 έως 0,6kg D-44 ανά 100kg τσιμέντο.

• Ως υπέρρευστοποιητής τύπου G 0,6 έως 0,8kg D-44 ανά 100kg τσιμέντο.

• Ως ρευστοποιητής τύπου Α 0,3 έως 0,4kg D-44 ανά 100kg τσιμέντο.
Συσκευσία 20Kg, 180Kg.