κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Durocolor Powder-C

Χρωστικές σε μορφή πούδρας για τη δημιουργία έγχρωμων κονιαμάτων

Έγχρωμες βινυλικές ρητίνες σε μορφή πούδρας, σε σακουλάκια 250gr δοσομετρικά υπολογισμένα. Προστιθέμενες στο νερό ανάμειξης των κονιαμάτων, χρωματίζουν σε 96 επιλεγμένες αποχρώσεις:

  • Τις Πατητές Τσιμεντοκονίες DS-250, DS-252 FLEX, DS-256 FLEX VELVET και το διακοσμητικό τσιμε­ντοκονίαμα DS-259 DECO MICRO RESIN της DUROSTICK.
  • Τους στόκους εξομάλυνσης (σπατουλαρίσματος): STUCOFIX-P, POWDER COAT,GRANULAR και GRANULAR ULTRA
  • Τους λευκούς τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκους (0-3mm, 1-10mm, 5-20mm), τoν EYKAMΠΤΟ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟ, καθώς και τα λευκά κονιάματα D-3, D-4, D-5 και ANTISLIP
  • Πλήθος λευκών κονιαμάτων όπως: μαρμαροσοβάδες, γυψοσοβάδες και το λευκό τσιμέντο, ώστε να δίνουν μεγάλο εύρος αποχρώσεων όπου προστίθενται

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

1 ή 3 σακουλάκια 250gr, ανάλογα με την επιθυμητή απόχρωση βάσει χρωματολογίου DUROCOLOR POWDER-C

Συσκευασία

250gr