κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Durocolor Powder-C

Χρωστικές σε μορφή πούδρας για τη δημιουργία έγχρωμων κονιαμάτων

Έγχρωμες βινυλικές ρητίνες. Προστιθέμενες στο νερό ανάμειξης των κονιαμάτων, χρωματίζουν σε 96 επιλεγμένες αποχρώσεις:
• Τις Πατητές Τσιμεντοκονίες DS-250, DS-252 FLEX, DS-256 FLEX VELVET και DS-254 IRON.
• Τους στόκους εξομάλυνσης STUCOFIX-P, POWDER COAT, GRANULAR και GRANULAR ULTRA.
• Τους λευκούς αρμόστοκους (0-3mm, 1-10mm, 5-20mm), τον ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟ, τα λευκά κονιάματα D-3, D-4 και D-5.
• Λευκά κονιάματα: μαρμαροσοβάδες, γυψοσοβάδες, λευκό τσιμέντο.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 1 ή 3 σακουλάκια 250gr, ανάλογα με την επιθυμητή απόχρωση βάσει χρωματολογίου DUROCOLOR POWDER-C.
Συσκευασία 250gr.