κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

PVC Κόλλα

Διαφανή
Ισχυρή κόλλα για πλαστικούς σωλήνες και εξαρτήματα PVC ύδρευσης και αποχέτευσης. Eπιτρέπει την πλήρωση των διάκενων των σωλήνων (κατά το μοντάρισμα των εξαρτημάτων).

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση Aνάλογα με τη διατομή των σωλήνων.
Συσκευασία Σωληνάριο 70ml, 125ml, κουτί 250ml, 500ml.