κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Waterproof Epoxy Primer Aqua

Εποξειδικό, διάφανο αστάρι νερού 2 συστατικών
Εποξειδικό αστάρι νερού 2 συστατικών, με άριστη πρόσφυση σε μη απορροφητικά υποστρώματα, όπως ασφαλτικές μεμβράνες, κεραμικά πλακίδια, παλαιές ακρυλικές ή πολυουρεθανικές επιστρώσεις, αλουμίνιο κλπ. Μπορεί να εφαρμοσθεί ακόμα και σε νωπές επιφάνειες σκυροδέματος. Συνιστάται πριν την εφαρμογή πολυουρεθανικών, υβριδικών, ακρυλικών ή βάσεως πολυουρίας στεγανωτικών όπως είναι το WATERPROOF 500 της DUROSTICK, σε μη απορροφητικά υποστρώματα οροφών. Είναι κατάλληλο σε εφαρμογές όπου εμφανίζεται ανερχόμενη υγρασία ή αρνητική πίεση (δάπεδα, πισίνες, δεξαμενές, θεμέλια κλπ). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σταθεροποιητής σαθρών υποστρωμάτων, αραιωμένο με νερό σε ποσοστό έως 25% κατά βάρος. Χρώμα: διάφανο. Κατατάσσεται ως SR-B2,0 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 125gr-150gr/m2 ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την αραίωση.
Συσκευασία 4kg (A 3kg + B 1kg)