κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Quartz Deco Epoxy

Εποξειδική συνδετική ρητίνη για χαλαζιακά δάπεδα

Υψηλής ποιότητας εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Λειτουργεί ως πρόσμικτο συνδετικό υλικό με τα χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO. Μετά τη σκλήρυνσή του, δημιουργεί μία συμπαγή μάζα με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερά υποστρώματα με μεγαλύτερο όριο θραύσης από το σκυρόδεμα. Αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά και το χρωματισμό των χαλαζιακών αδρανών QUARTZ DECO. Το QUARTZ DECO EPOXY με την ανάμειξή του με τα χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO σε κοκκομετρίες από 0,7-8mm, είναι ιδανικό για τη δημιουργία αντιολισθηρών χαλαζιακών δαπέδων υψηλής αισθητικής που αντέχουν στην τριβή που προκαλείται από τη διέλευση πεζών και οχημάτων.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναλογία ανάμειξης - κατανάλωση

Ανάλογα με το πάχος στρώσης του μείγματος και την κοκκομετρία των χαλαζιακών αδρανών QUARTZ DECO. Για κοκκομετρίες άνω των 2mm, η κατανάλωση του μείγματος είναι 7-13kg/m² , ενώ για κάτω των 2mm, η κατανάλωση του μείγματος είναι 4-8 kg/m². Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: Έως 3mm για κοκκομετρίες 0,7- 2mm, έως 5mm για κοκκομετρίες 2-4mm και έως 10mm για κοκκομετρίες 4-8mm.

Κοκκομετρία Quartz Deco αναλογία ανάμειξης με Quartz Deco Epoxy κατανάλωση μείγματος.

< 2mm  12,5/100  4-8 kg/m²

> 2mm  10/100  7-13 kg/m²

Συσκευασία

2,5kg (Α 1.600gr+ Β 900gr)