κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Durotop

Σκληρυντικό επιφάνειας βιομηχανικών δαπέδων

Έτοιμο κονίαμα επίπασης νέων βιομηχανικών δα­πέδων. Αποτελείται από τσιμέντο υψηλών αντο­χών, κατάλληλα διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρα­νή, βελτιωτικά πρόσθετα, ρητίνες και ανοξείδωτα μεταλλικά σφαιρίδια υψηλής σκληρότητας. Εφαρμόζεται σε νωπό σκυρόδεμα με τη χρήση ελι­κοπτέρου για σκλήρυνση και ανθεκτικότητα (τριβή, κρούση) της επιφάνειας σε νέα βιομηχανικά δάπεδα. Είναι κατάλληλο για δάπεδα που υπόκεινται σε έντο­νες μηχανικές καταπονήσεις, όπως σε: εμπορικά κέντρα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, μηχανουργεία, συ­νεργεία, χώρους στάθ­μευσης, υπόγεια, απο­θήκες, ράμπες και χώ­ρους φορτοεκφόρτωσης. Κατατάσσεται στην κα­τηγορία CT-C70-F8-AR1 κατά ΕΝ 13813.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

3-5kg/m² επιφάνειας

Συσκευασία

20kg