κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

D-6

Ινοπλισμένη τσιμεντοκονία για πάχη 2-5cm/ στρώση

Έτοιμο, ινοπλισμένο, επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα που μόνο με την προσθήκη νερού απλώνεται και δουλεύεται εύκολα. Είναι ιδανικό ως υπόστρωμα πριν από την τοποθέτηση πλακιδίων, μαρμάρων, παρκέ, μοκέτας, πατητής τσιμεντοκονίας σε εσω­τερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Αποτελεί ιδανική λύση, λόγω της υψηλής βιομη­χανικής του ποιότητας και είναι απολύτως απα­ραίτητο όταν η εύρεση καλής ποιότητας αδρανών (πλυμένης άμμου θαλάσσης ή ποταμίσιας κατάλ­ληλης κοκκομετρίας) είναι δύσκολη. Δεν διαβρώνει τις σω­ληνώσεις (λόγω απουσίας αλάτων), δεν ρηγματώνει, διαθέτει υψηλές μηχανικές αντοχές και είναι ανθεκτικό στον παγετό και την υγρασία. Κατατάσσεται στην κατηγορία CT-C20-F4-AR4- A1fl κατά ΕΝ 13813.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

14kg/m²/cm πάχους στρώσης

Συσκευασία

25kg