κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

D-23

Κόλλα μαρμάρων και γρανιτών

Τσιμεντοειδής, λευκή, πολυμερική, αντιπαγετική κόλλα. Έχει ισχυρή πρόσφυση και υψηλή αρχική και τελική συγκολλητική δύναμη. Δεν λεκιάζει τα λευκά και ανοιχτόχρωμα μάρμαρα. Είναι κατάλληλη για επιστρώσεις μαρμάρων και γρανιτών σε τοίχους, δάπεδα, σκάλες τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Είναι ιδανική για επενδύσεις σκαπιτσαριστών μαρ­μάρων και πετρών σε καλύψεις όψεων. Παρέχει άριστη συγκόλληση σε κανονικές και ακανόνιστες πλάκες δαπέδων που υπόκεινται σε ιδιαίτερη κα­ταπόνηση. Εάν αναμειχθεί με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑ­ΚΤΩΜΑ ή D-20 της DUROSTICK στο νερό ανάμει­ξης σε αναλογία D-20:νερό=1:2 ή DUROMAX σε αναλογία 1:5, αυξάνει την ελαστικότητά της και γίνεται κατάλληλη και για ορθομαρμάρωση ύψους 3m και πάχους 1-3cm, αποφεύγοντας έτσι τα τζι­νέτια (μεταλλική στερέωση). Eπιπλέον, κατάλλη­λη και για συγκόλληση μαρμάρων και πλακών σε συστολοδιαστελόμενα υποστρώματα σε εξωτερι­κούς χώρους, αλλά και σε ενδοδαπέδια θέρμανση. Κατατάσσεται στην κατηγορία C2T κατά ΕΝ 12004.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

4-7kg/m²

Συσκευασία

25kg