κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Antifreeze Powder

Αντιπαγετικό πρόσθετο τσιμεντοκονιαμάτων

Επιταχυντής σκλήρυνσης σε μορφή πούδρας που προστίθεται σε τυποποιημένα ή παραδοσιακά τσιμεντοκονιάματα (κανονικού χρόνου ωρίμανσης), επιταχύνοντας την ανάπτυξη των μηχανικών αντοχών σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η προσθήκη του επιταχύνει την ενεργοποίηση του τσιμέντου που εμπεριέχεται στα τσιμεντοκονιάματα, βοηθά την γρήγορη ενυδάτωσή του, μειώνει τον χρόνο πήξης και σκλήρυνσής του, αποτρέποντας την παγοπληξία κατά τη διάρκεια της ωρίμανσής του, καθώς και τεχνικές αστοχίες λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών.
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση
  • Ένα σακουλάκι 500gr για κάθε σακί 25kg τσιμεντοκονιάματος
  • 2kg (4 σακουλάκια) για κάθε 50kg τσιμέντου για την επιτάχυνση της πήξης μη τυποποιημένων τσιμεντοκονιαμάτων
Συσκευασία

500gr