κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Extra Power

100% Βινακρυλική, εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων

Τσιμεντοειδής, εύκαμπτη, λευκή κόλλα υψηλών επιδόσεων, ενισχυμένη με βινακρυλικές ρητίνες. Ξεχωρίζει για τη θιξοτροπία, τη μηδενική κατακό­ρυφη ολίσθηση και την αντοχή της ακόμη και σε συνεχή υγρασία και παγετό, ενώ μετά την τελική σκλήρυνσή της αντιστέκεται στη δημιουργία μυκή­των. Επιτρέπει επιστρώσεις σε πάχη έως 20mm χωρίς να ‘κάθεται’. Έχει παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Είναι κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων όλων των τύπων, μικρών και μεγάλων δι­αστάσεων, όπως γρανιτών, υαλοψηφίδων, cotto, klinker, porcellanato, porcellanato smaltato και διακοσμητικών τούβλων. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε υποστρώματα με αυξημένες απαιτήσεις πρόσφυσης, ευκαμψίας, αντοχής στην υγρασία, τον παγετό, τις συστολοδιαστολές, τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Ενδείκνυται για συγκόλληση πλακιδίου σε πλακίδιο, αλλά και για ενδοδαπέδια θέρ­μανση, βεράντες, ταράτσες, πισίνες, όψεις κτιρίων, χώρους βαριάς κυκλοφορίας κ.ά.Η διάστρωση της κόλλας στην περίπτωση πλακιδίων μεσαίων και με­γάλων διαστάσεων,γίνεται με τη μέθοδο της δι­πλής επάλειψης (στο υπόστρωμα, αλλά και στο πλακίδιο). Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TE S2 κατά EN 12004 και ΕΝ 12002.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

3-5kg/m²

Συσκευασία

25kg

Χρώμα

Λευκό