κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Durofast Flex

Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων ταχείας πήξεως

Tσιμεντοειδής, ταχύπηκτη, εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων, γρανιτών και φυσικών πετρών. Παρέχει ισχυρές συγκολλήσεις σε γρήγορους χρόνους.
Είναι κατάλληλη για εφαρμογές σε εργασίες με περιορισμένο χρόνο παράδοσης (όπως π.χ. ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων, καταστημάτων, εμπορικών κέ-ντρων κ.ά.). Αντιπαγετική, με μηδενική ολίσθηση, προτείνεται ως υλικό συγκόλλησης πλακιδίων σε επιφάνειες σκαλοπατιών από κάτω προς τα επάνω. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα αρμολόγησης της επένδυσης αυθημερόν μετά τη συγκόλλησή της. Η διάστρωση της κόλλας στην περίπτωση πλακιδίων μεσαίων και με­γάλων διαστάσεων,γίνεται με τη μέθοδο της δι­πλής επάλειψης (στο υπόστρωμα, αλλά και στο πλακίδιο). Κατατάσσεται στην κατηγορία C2FT S1 κατά ΕΝ 12004 και ΕΝ 12002.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

3-5kg/m²

Συσκευασία

25kg

Χρώμα

Γκρί