κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

ΚΟΛΛΕΣ – ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

Προϊόντα πλακιδίων και μαρμάρων από τη Durostick. Κόλλες πλακιδίων, μαρμάρων και γρανιτών και αρμόστοκοι που καλύπτουν κάθε απαίτηση, αρμολόγηση υψηλών αντοχών και προστασία της τελικής επιφάνειας. Με την εγγύηση του ονόματος Durostick!
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ – ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ποια είναι η σειρά των ενεργειών για την τοποθέτηση επένδυσης (κεραμικά πλακίδια, γρανίτες, μάρμαρα, άλλο) σε τοίχο, δάπεδο ή άλλη επιφάνεια;
Επιπεδώνουμε ή δημιουργούμε ρύσεις (αν υπάρχει ανάγκη) στην επιφάνεια εφαρμογής. Στη συνέχεια διασφαλίζουμε την καθαρότητα, σταθερότητα (απομάκρυνση σαθρών σημείων) και στεγανότητα του υποστρώματος εφαρμογής. Για να την επιτύχουμε, ασταρώνουμε ή/και στεγανοποιούμε το υπόστρωμα. Στο επόμενο στάδιο διαστρώνουμε την κόλλα και τοποθετούμε (συγκολλούμε) τα στοιχεία της επένδυσης. Η επόμενη κίνησή μας αφορά στην κάλυψη (αρμολόγηση) των αρμών που δημιουργούνται μεταξύ των στοιχείων της επένδυσης. Δημιουργούμε τους απαραίτητους περιμετρικούς και ανά 16-20m² αρμούς διαστολής. Αδιαβροχοποιούμε τους αρμούς ή το σύνολο της επενδεδυμένης επιφάνειας. Σφραγίζουμε με ειδικά σφραγιστικά στα σημεία διακοπής (π.χ. βάσεις κάγκελων).
Γιατί θα πρέπει να σταθεροποιήσω και να στεγανοποιήσω το υπόστρωμα της επένδυσης;
Η σταθεροποίηση του υποστρώματος διασφαλίζει την σταθερότητα της εφαρμογής και τη διατήρηση της επί μακρά χρονικά διαστήματα χωρίς προβλήματα και αστοχίες. Η στεγανοποίηση του υποστρώματος αποτρέπει τη διείσδυση υγρασίας σε αυτό, η οποία μπορεί να προκαλέσει φθορές, αστοχία του συγκολλητικού υλικού (αποκολλήσεις στοιχείων επένδυσης), αποσάθρωση, δημιουργία μούχλας και μαυρίλων στην αντίθετη πλευρά του υποστρώματος (τοίχος, ταβάνι).
Τι είναι οι αρμοί διαστολής; Είναι απαραίτητοι;
Γενικότερα μιλώντας, αρμός διαστολής είναι ένας αρμός μεταξύ δύο μερών μιας δομής (κατασκευής), ο οποίος επιτρέπει τη διαστολή της δομής αυτής που είναι δυνατόν να προκύψει εξαιτίας μεταβολής (ανόδου ή καθόδου) της θερμοκρασίας, χωρίς να προκαλείται δομική ζημιά. Ειδικότερα, μιλώντας για επενδύσεις πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών, κ.ά. αρμοί διαστολής (πρέπει απαραίτητα να) δημιουργούνται περιμετρικά της επένδυσης, σε επαφή με άλλα δομικά στοιχεία (τοίχους, τοιχία, κ.ά.) αλλά και κάθε 16-25m² (επενδύσεις σε εξωτερικούς χώρους), ώστε να αποφύγουμε αποσαθρώσεις και ρηγμάτωση των αρμών, αποκόλληση στοιχείων της επένδυσης και φθορές γενικότερα. Σε περίπτωση που το υπόστρωμα της επένδυσης διατρέχεται από αρμούς διαστολής (π.χ. αρμός διαστολής κτιρίου), τότε αυτοί πρέπει απαραίτητα να ακολουθούνται και στην επένδυση.
Πώς θα καθαρίσω την επενδυμένη επιφάνεια από τα οικοδομικά υπολείμματα της συγκόλλησης και αρμολόγησής της;
Η σωστή πρακτική είναι η απομάκρυνση των υπολειμμάτων της συγκόλλησης και της αρμολόγησης παράλληλα με την εφαρμογή και ενόσω αυτά παραμένουν ακόμη νωπά. Η απομάκρυνσή τους μπορεί επίσης να επιτευχθεί με τη χρήση ειδικών καθαριστικών (σε χρονικό διάστημα που περιγράφεται στη συσκευασία τους) όπως το ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ της DUROSTICK ή το D-7 για επενδύσεις πέτρας (πλακών). Σε αρκετές περιπτώσεις ίσως κριθεί απαραίτητη η χρήση μέσων όπως η ΞΥΣΤΡΑ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων. Κατά τον καθημερινό καθαρισμό, η χρήση ήπιων καθαριστικών (της σειράς BIOCLEAN) διασφαλίζει τον άψογο καθαρισμό των επιφανειών.
Τι πρέπει να κάνω αν οι αρμοί της επένδυσής μου έχουν λεκιάσει, αποχρωματιστεί ή αποσαθρωθεί;
Εξετάζω προσεκτικά την κατάσταση των αρμών. Αν η αποσάθρωση ή ρηγμάτωσή τους είναι σε προχωρημένο στάδιο, τότε μπορεί να αποφασίσω για την αντικατάστασή τους. Ιδανικά υλικά για αυτή την εργασία είναι ο ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ, και ο DUROPOXY 32 αποχρώσεων της DUROSTICK. Βεβαίως μπορώ να χρησιμοποιήσω οποιονδήποτε άλλο αρμόστοκο επιλέξω. Αν η ζημιά δεν είναι τόσο μεγάλη η σειρά των ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσω έχει ως ακολούθως. Καθαρίζω προσεκτικά τους αρμούς εφαρμόζοντας ήπια καθαριστικά –μία ή περισσότερες φορές, ανάλογα με το λέκιασμα η/και τον αποχρωματισμό- ή σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις με το ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ της DUROSTICK. Στη συνέχεια και για να αποτρέψω την επανεμφάνιση του προβλήματος, αδιαβροχοποιώ τους τσιμεντοειδεις αρμόστοκους με το ειδικό σιλοξανικό αδιαβροχοποιητικό, D-16 HYDROSTOP ή το σύνολο της επένδυσης με το ειδικό αντιολισθητικό και αδιαβροχοποιητικό D-29 SPOT FREE της DUROSTICK. Αν η ζημιά αφορά τοπική αποκόλληση μέρος του αρμόστοκου, τότε αποκαθιστώ το συγκεκριμένο κενό, με το DS POLYMER, το οποίο διατίθεται σε 32 αποχρώσεις όμοιες με αυτές των αρμόστοκων.
Τι κάνω αν κάποιο στοιχείο (π.χ. πλακάκι) της επένδυσης έχει αποκολληθεί, σπάσει, ραγίσει;
Απομακρύνω με προσοχή, ώστε να μην προκαλέσω ζημιά στα γειτονικά στοιχεία της επένδυσης, το αποκολλημένο, ραγισμένο ή σπασμένο στοιχείο της και (στο μέτρο του δυνατού) τα υπολείμματα της κόλλας από το υπόστρωμα αφού πρώτα έχω αφαιρέσει τον αρμόστοκο. Καθαρίζω την περιοχή ώστε να απομακρύνω από αυτή σαθρά σημεία, σκόνη και ξένα υλικά. Τοποθετώ την κατάλληλη ποσότητα κόλλας στο υπόστρωμα και (πιθανόν) και στην πίσω επιφάνεια του στοιχείου αντικατάστασης και συγκολλώ με προσοχή ώστε το νέο στοιχείο να είναι στο ίδιο ύψος και αλφαδιασμένο με την υπόλοιπη επένδυση. Παρατήρηση: Αν μετά την απομάκρυνση του ραγισμένου, σπασμένου ή αποκολλημένου στοιχείου δεν έχω καταφέρει να απομακρύνω εντελώς τα υπολείμματα της κόλλας, τότε τοποθετώ (συγκολλώ) το νέο στοιχείο με την Νο 37 την αδιάβροχη ρευστή κόλλα της DUROSTICK. Στη συνέχεια και αφού η κόλλα στεγνώσει αρμολογώ περιμετρικά με αρμόστοκο κοινών χαρακτηριστικών με τον υπάρχοντα στην υπόλοιπη επένδυση.
Αν θελήσω να ανακαινίσω την παλιά μου επένδυση, μπορώ να τοποθετήσω την καινούργια (ίδιου ή διαφορετικού τύπου) πάνω στην παλιά;
Αφού πρώτα μελετήσω σωστά τις επεμβάσεις που ίσως χρειασθεί να κάνω σε σημεία συνάντησης/διακοπής της παλαιάς επένδυσης με πόρτες, παράθυρα, άλλο στοιχείο, και εφόσον η υφιστάμενη επένδυση είναι σταθερή και υγιής, στη συνέχεια μπορώ να τοποθετήσω άφοβα τη νέα επένδυση  αρκεί το συγκολλητικό υλικό που θα χρησιμοποιήσω να είναι υψηλών προδιαγραφών (C2TE και άνω) και εύκαμπτο (S1 ή S2). Η επιλογή εύκαμπτου υλικού αρμολόγησης (ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΤΗΣ DUROSTICK) συνίσταται ως προτεινόμενη πρακτική. Η δημιουργία αρμών διαστολής στη νέα επένδυση, που θα ακολουθούν αυτούς της παλαιάς κρίνεται ως απαραίτητη. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αρμοί διαστολής στην παλαιά επένδυση, καλό είναι αυτοί να δημιουργηθούν εκ νέου στην νέα.
Αν έχει περάσει υγρασία (ή και νερό από διαρροή) κάτω/πίσω από την επένδυση, τι κάνω;
Αυτό που συνήθως κινεί την προσοχή μου για να εντοπίσω το πρόβλημα είναι κάποιο αποκολλημένο στοιχείο ή εμφάνιση μούχλας και μαυρίλων στο αντίθετο μέρος του τοίχου ή της πλάκας ή σε κάποια γειτονική επιφάνεια.  Κατ’ αρχήν εξετάζω αν υπάρχει κάπου διαρροή (α) από σωλήνες νερού ή αποχέτευσης (β) από φθαρμένους αρμούς της επένδυσης (γ) από σφραγίσεις σε σημεία διακοπής (π.χ. κάγκελα)  που έχουν αστοχήσει. Επισκευάζω, επιδιορθώνω κατά περίπτωση. Στη συνέχεια εξετάζω την έκταση του φαινομένου. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να αφαιρέσω στοιχεία της επένδυσης σε μακρινά μεταξύ τους σημεία για να ελέγξω την παρουσία υγρασίας στα υποστρώματα. Αφήνω για αρκετό διάστημα ‘ανοιχτά’ (μπορεί και για ένα μήνα ανάλογα με το σημείο του προβλήματος – εσωτερικό, εξωτερικό- τις θερμοκρασίες που επικρατούν τη συγκεκριμένη περίοδο, κ.ά.) τα σημεία να λειτουργήσουν ως εξαεριστήρες και να απομακρύνουν την υγρασία από το υπόστρωμα. Στη συνέχεια αφαιρώ ένα έως δύο επιπλέον στοιχεία για να διαπιστώσω ότι η υγρασία έχει όντως απομακρυνθεί από το υπόστρωμα. Ανάλογα με το αν έχει λυθεί το πρόβλημα προχωρώ στην επανατοποθέτηση των στοιχείων της επένδυσης που έχουν ήδη αφαιρεθεί και στην αδιαβροχοποίηση των αρμών της.
Υπάρχει έντυπη, ψηφιακή ή άλλου τύπου πληροφόρηση της DUROSTICK στην οποία να βρω λεπτομέρειες που να αφορούν συγκεκριμένο αντικείμενο εφαρμογής, ερώτημα ή πρόβλημα;
Η DUROSTICK έχει δημιουργήσει και συνεχίζει να δημιουργεί τεχνικό, ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για πλειάδα λύσεων και εφαρμογών με τα προϊόντα της. Για κάθε ανάγκη κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, ανακαίνισης, διακόσμησης και καλλωπισμού της κατοικίας ή του χώρου σας γενικότερα, η DUROSTICK έχει τη λύση. Το υλικό αυτό βρίσκεται στην άμεση διάθεσή σας σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στο σημείο πώλησης αλλά και απ’ ευθείας από την εταιρία. Τεχνικά και ενημερωτικά έντυπα, κινηματογραφημένες εφαρμογές, ζωντανά δείγματα εφαρμογών (στο σημείο πώλησης, σε εκθέσεις και εκδηλώσεις), για να δείτε το τελικό πραγματικό αποτέλεσμα. Βέβαια, η Τεχνική Υποστήριξη της εταιρίας στη διάθεσή σας για να ενημερωθείτε, να γνωρίσετε, να μάθετε, να βοηθηθείτε, να λύσετε τις απορίες σας και να οδηγηθείτε σε λύσεις στο όποιο θέμα σας απασχολεί.
Πώς θα επιλέξω το κατάλληλο συγκολλητικό υλικό;
Συνήθως, η δαπάνη για το υλικό συγκόλλησης μιας επένδυσης δεν αποτελεί παρά μικρό κλάσμα της συνολικής δαπάνης (στοιχεία επένδυσης, εργατικά κόστη, κ.ά.), όμως λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα για την καλή λειτουργία της επί μακρόν. Αυτό ας το έχουμε πάντα υπόψη όταν επιλέγουμε συγκολλητικό υλικό. Καλό είναι αυτό να είναι υψηλών προδιαγραφών (C2TE S1 & S2) (DUROSTICK GOLD, EXTRA POWER, ELASTIC). Σε κάθε περίπτωση σταθμίζουμε σειρά παραγόντων όπως π.χ. αν η επένδυση είναι σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, το βάρος και οι διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος και ύψος των στοιχείων της), το ύψος της επένδυσης από το έδαφος (για τα μάρμαρα υπάρχει σχετική νομοθεσία που καθορίζει τις προδιαγραφές τοποθέτησης τους), η έκθεση της επένδυσης σε νερό (π.χ. πισίνες) ή υγρασία (μπάνια). Ανάλογα με την εφαρμογή λοιπόν, επιλέγουμε και το συγκολλητικό προϊόν που καλύπτει τις προδιαγραφές της. Αν έχετε την οποιαδήποτε αμφιβολία ή επιφύλαξη καλέστε την Τεχνική Υποστήριξη της DUROSTICK. Να θυμόμαστε ότι τα φθηνά υλικά κάνουν ακριβές ζημιές.
Τι υλικό αρμολόγησης να επιλέξω;
Στη διάθεση μου βρίσκονται διαφόρων τύπων αρμόστοκοι σε πληθώρα χρωμάτων, τσιμεντοειδείς (ΥΑΛΩΔΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ 1-10mm, ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΣ 0-3mm, ΧΟΝΡΟΚΟΚΚΟΣ 5-20mm), εποξειδικοί (DUROPOXY 32 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ)  και ειδικών τύπων (ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΤΗΣ DUROSTICK, DS-POLYMER 32 αποχρώσεων). Ανάλογα με τις συνθήκες του χώρου της επένδυσης και της επιβάρυνσής της από καιρικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες επιλέγουμε το υλικό αρμολόγησης. Για παράδειγμα, ο εποξειδικός αρμόστοκος είναι ιδανικός για μπάνια, πισίνες ή για χώρους  με απαιτήσεις υψηλής υγιεινής. Ο ελαστικός & ελαιαπωθητικός αρμόστοκος είναι ιδανικός σε περιβάλλον με μεγάλες και απότομες μεταβολές θερμοκρασίας και εξ’ αυτού έντονων συστολοδιαστολών, αλλά και σε επενδύσεις τοποθετημένες με ελαστικά συγκολλητικά (S1 & S2) ώστε να λειτουργεί ως σύστημα με αυτά. Οι τσιμεντοειδείς αρμόστοκοι είναι υλικά που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες περιπτώσεις καθώς προσφέρονται σε πληθώρα χρωματισμών και πλατών εφαρμογής. Για επενδύσεις από πέτρα ή πλάκες υπάρχουν εξειδικευμένοι αρμόστοκοι όπως ο αρμόστοκος φυσικών πλακών DUROSTICK D-4.
Γιατί να αδιαβροχοποιήσω τους αρμούς ή την επένδυση μου συνολικά;
Για να την προστατέψω από διείσδυση υγρασίας στα υποστρώματά της, από εμφάνιση μούχλας και αποσαθρώσεις, καθώς και για να αποτρέψω την απώλεια συγκολλητικής ισχύος των υλικών συγκόλλησής της (με αποτέλεσμα αποκολλήσεις στοιχείων της επένδυσης). Η αδιαβροχοποίηση προστατεύει επίσης από λέκιασμα και αποχρωματισμό των αρμών. Αδιαβροχοποιώ τους τσιμεντοειδείς αρμόστοκους με DUROSTICK D-16 και αδιαβροχοποιώ το σύνολο της επένδυσης με D-29 SPOT FREE ή NANO PROOF MARMO DS-275 της DUROSTICK κάνοντας την επένδυση αντιολισθηρή.