κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Stucco Vivere

Διακοσμητικός στόκος τεχνοτροπίας

Έτοιμη προς χρήση, λευκή πάστα με βάση ακρυ­λικές ρητίνες και αδρανή χαμηλής απορροφητι­κότητας, κατάλληλη για τη δημιουργία τεχνοτρο­πιών σε πλήθος επιφανειών. Η ειδική του σύνθε­ση, ‘επιτρέπει’ τη δημιουργία καλλιτεχνημάτων με εξαιρετικό διακοσμητικό ενδιαφέρον, δίνοντας τη μεγαλoπρεπή αίσθηση του μαρμάρου με απίθανα νερά. Έχει ισχυρή πρόσφυση σε κατάλληλα προε­τοιμασμένες επιφάνειες, δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια. Η λευκή του απόχρωση, αποτελεί τη βάση δη­μιουργίας πλούσιας γκάμας 120 αποχρώσε­ων (βάσει χρωματολογίου), μέσω του συστήμα­τος DUROCOLOR της DUROSTICK σε σύριγγες. Εφαρμόζεται σε τοίχους και ταβάνια σπατουλα­ριστά, καθώς και σε ασταρωμένες με AQUAFIX γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σε ήδη βαμμέ­νες, αλλά και σε ξύλινες και μεταλλικές επιφά­νειες κατάλληλα προετοιμασμένες, όπως ξύλι­νες πόρτες, παλαιά έπιπλα κ.ά. Η εξαιρετική του πλαστικότητα και η ισχυρή του πρόσφυση, επι­τρέπει την εφαρμογή ακόμα και σε πλήθος κα­τασκευών, όπως πάγκοι, καναπέδες, τραπέζια, κρεβάτια, τζάκια, κολόνες κ.ά.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

1kg/2-3m², στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

Συσκευασία

1kg, 5kg

Χρώμα

Λευκό χρώμα, 120 αποχρώσεις (Σύστημα DUROCOLOR)