κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Βελατούρα

Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων διαλύτου

Yπόστρωμα βερνικοχρωμάτων, αλκυδικής βάσης, πυκνόρρευστο, κατάλληλο για την προετοιμασία επιφανειών που πρόκειται να βαφούν με αλκυδικά χρώματα. Προσφύεται δυναμικά σε ξύλινες επιφάνειες και τοίχους, έχει μεγάλη καλυπτικότητα (γέμισμα), δουλεύεται, απλώνει και τρίβεται με ευκολία. Εφαρμόζεται σε νέες ή παλαιές στοκαρισμένες ξύλινες επιφάνειες (πόρτες, παράθυρα) καθώς και σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά και γυψοσανίδα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόδοση

Περίπου 10-12m2/lt ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

Συσκευασία

750ml, 2,5lt

Χρώμα

Λευκό