κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Βελατούρα

Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων διαλύτου

Yπόστρωμα βερνικοχρωμάτων αλκυδικής βάσης, πυκνόρρευστο, κατάλληλο για την προετοιμασία ξύλινων επιφανειών και τοίχων. Προσφύεται δυναμικά, έχει υψηλή καλυπτικότητα (γέμισμα), δουλεύεται, απλώνει και τρίβεται με ευκολία. Δημιουργεί ιδανική, λεία επιφάνεια και προσδίδει ιδιαίτερη αντοχή στην τελική βαφή. Εφαρμόζεται σε νέες ή παλαιές στοκαρισμένες ξύλινες επιφάνειες (πόρτες, παράθυρα), καθώς και σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά και γυψοσανίδα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόδοση

Περίπου 10-12/lt ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

Συσκευασία

750ml, 2,5lt

Χρώμα

Λευκό