κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!
Video Εφαρμογών
  • Έντυπα
  • Προωθητικά Εργαλεία
  • Video Εφαρμογών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  • Στεγάνωση - Θερμοστεγάνωση
  • Θερμομόνωση
  • Πατητή Τσιμεντοκονία
  • Κατασκευή - Επισκευή εξωτερικών επιφανειών
  • Χρώμα - Τεχνοτροπίες
  • Καθαρισμός

Video Εφαρμογών

dB Block & DS-220: Η ασφαλής επιλογή στεγάνωσης
Στεγάνωση Ταράτσας με DUROSTICK DS-220
Στεγάνωση Ταράτσας με DUROSTICK No39
Ολοκληρωμένο σύστημα θερμοστεγάνωσης ταρατσών DUROSTICK Cool Roof
Θερμομόνωση Thermoseal με Hydrostop Silicone Plaster
DUROSTICK Εφαρμογή Πατητής Τσιμεντοκονίας σε μωσαϊκό
DUROSTICK Εφαρμογή Πατητής Τσιμεντοκονίας σε παλαιά πλακάκια
DUROSTICK Εφαρμογή Πατητής Τσιμεντοκονίας σε πάτωμα
DUROSTICK Εφαρμογή Πατητής Τσιμεντοκονίας σε σοβά
DUROSTICK Εφαρμογή Πατητής Τσιμεντοκονίας σε τσιμεντοσανίδες
Ανακαίνιση γραφείου με προϊόντα DUROSTICK
DUROSTICK - Προετοιμασία γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων