κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!
Προωθητικά Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ραδιοφωνικά Μηνύματα
  • Προωθητικά Εργαλεία
  • Τηλεοπτικά σποτ
  • Video Εφαρμογών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  • Προωθητικά εργαλεία ανά θεματική
  • Είδη προωθητικών εργαλείων

Προωθητικά Εργαλεία

Αφίσα "Στεγανωτικά DUROSTICK ...και πέρα βρέχει!"
Καρτολίνα - αφίσα DUROSTICK ...και πέρα βρέχει!
Αφίσα - Καρτολίνα "Εξοικονομήστε ενέργεια έως και 30% με DS-220 & THERMOELASTIC COLOUR"
Προωθητικό λάβαρο εξοικονόμησης ενέργειας με DS-220 - THERMOELASTIC COLOUR
Καρτολίνα -αφίσα ¨Υγρασία. Σας τρομάζει;"
Αφίσα "DS-220 & THERMOELASTIC: Η έξυπνη λύση εξοικονόμησης ενέργειας"
Καρτολίνα ελαστομερούς στεγανωτικού DS-220
Καρτολίνα ελαστομερούς στεγανωτικού No39
Καρτολίνα πολυουρεθανικού στεγανωτικού HYDROSTOP-PU
Αφίσα στεγανωτικού "TECHNOPROOF"
Καρτολίνα HYDROSTOP ROOF
Επιδαπέδια φιλοξενία και προβολή στεγανωτικού HYDROSTOP ROOF