κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Οδηγοί Καλής Πρακτικής: Η επιλογή των κατάλληλων υλικών για κάθε οικοδομικό έργο

Η επιλογή υλικών/προϊόντων τα οποία θα συμμετάσχουν στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση ενός κτιριακού χώρου δεν είναι πάντα μια εύκολη υπόθεση. Οι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά διαφοροποιούνται αλλά σε κάθε περίπτωση λειτουργούν συνδυαστικά, οδηγώντας μας στην τελική μας επιλογή, που είναι βέβαια προϊόν αναγκαίων και απαραίτητων ίσως συμβιβασμών αλλά στο βαθμό που είναι επιτυχής συμβάλλει τα μέγιστα στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.


Όπως συμβαίνει σε κάθε επάγγελμα ή δραστηριότητα, κατά την άσκησή του, είναι σωστό να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται μια σειρά από (αποδεδειγμένα καλές) πρακτικές. Μέτρα που αφορούν θέματα περιφερειακά της κύριας εργασίας που επιτελείται αλλά είναι ωστόσο ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για αυτόν που κάνει τη δουλειά αλλά και για όλους τους εμπλεκόμενους με αυτή. Συγκεκριμένα,  οι εμπλεκόμενοι είναι κατά τεκμήριο, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ο εργολάβος του έργου, ο μηχανικός, οι τεχνίτες και άλλοι εργαζόμενοι που το υλοποιούν, το κράτος, αλλά και η κοινότητα και η κοινωνία, μέλη της οποίας εμπλέκονται σε αυτό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Έχοντας εμπειρία πολλών δεκαετιών στην αγορά της οικοδομής και αντίστοιχα επαφές με όλο τον τεχνικό κόσμο έχουμε επιλέξει μια σειρά από θέματα που θεωρούμε σημαντικά κατά τις φάσεις της σχεδίασης και υλοποίησης κάθε οικοδομικού έργου και η επιθυμία μας είναι να καταγράψουμε, προς όφελος του κάθε ενδιαφερόμενου, τα σημαντικότερα από αυτά.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν αυτή την παρουσίαση έχουν ως ακολούθως:  

 • Το γενικότερο θέμα της ασφάλειας στο έργο
 • Το θέμα της προσωπικής ασφάλειας των συμμετεχόντων στο έργο.
 • Το θέμα του κατάλληλου μηχανολογικού ή άλλου είδους εξοπλισμού για την τέλεση του έργου.
 • Το θέμα της επιλογής των κατάλληλων υλικών για την κάθε φάση των εργασιών.
 • Το θέμα της εξωτερικής εμφάνισης των συμμετεχόντων (τεχνιτών) κατά τις φάσεις εκτέλεσης του έργου.
 • Το θέμα της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων κατά τις φάσεις της εκτέλεσης του έργου.
 • Το θέμα του συντονισμού και της τήρησης χρονοδιαγραμμάτων κατά τις διάφορες φάσεις εκτέλεσης του έργου.

Βεβαίως, από πρακτική άποψη γνωρίζουμε ότι σε μικρής έκτασης οικοδομικά έργα η ασφάλεια συνήθως έγκειται στον επαγγελματισμό και την ευσυνειδησία των εμπλεκομένων παρά στην τήρηση νόμων και κανόνων της πολιτείας. Η εφαρμογή των σωστών πρακτικών ελαχιστοποιεί το ρίσκο τραυματισμών ή άμεσης ή μελλοντικής βλάβης της υγείας των συμμετεχόντων στο έργο αλλά και μέσω αυτών προστατεύεται και ενισχύεται η φήμη των επαγγελματιών που συμμετέχουν σε αυτό.

Ας δούμε τα πράγματα με τη σειρά ξεκινώντας από την επιλογή των κατάλληλων υλικών για κάθε οικοδομικό έργο.

Η επιλογή υλικών/προϊόντων τα οποία θα συμμετάσχουν στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση ενός κτιριακού χώρου δεν είναι πάντα μια εύκολη υπόθεση. Οι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά διαφοροποιούνται αλλά σε κάθε περίπτωση λειτουργούν συνδυαστικά, οδηγώντας μας στην τελική μας επιλογή, που είναι βέβαια προϊόν αναγκαίων και απαραίτητων ίσως συμβιβασμών αλλά στο βαθμό που είναι επιτυχής συμβάλλει τα μέγιστα στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Οι παράμετροι που επηρεάζουν την επιλογή προϊόντων και είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται στις διάφορες φάσεις αλλά και στα επιμέρους αντικείμενα του έργου είναι μεταξύ άλλων και οι ακόλουθες: 

 • To κόστος αγοράς των προϊόντων, η διαθεσιμότητά τους, ο τρόπος παράδοσης, οι χρηματοπιστωτικές και εμπορικές παράμετροι. 
 • Η κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών του έργου (ποιότητα κατασκευής, διάρκεια στο χρόνο). 
 • Η κάλυψη των προδιαγραφών ασφαλείας του έργου.
 • Η καλή λειτουργία/συμπεριφορά και η αισθητική εικόνα (προϊόντα τελικών επιφανειών) των οικοδομικών στοιχείων (που δημιουργούνται με συγκεκριμένα προϊόντα). 
 • Η εργασιμότητα και η ευκολία στη χρήση του προϊόντος. 
 • Η συμβατότητά του με άλλα υλικά που είτε χρησιμοποιούνται από κοινού σε νέα κατασκευή ή προϋπάρχουν σε κάποιο οικοδομικό στοιχείο (επισκευές).