κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Οδηγοί Καλής Πρακτικής: Η εμφάνιση του/των συνεργείων και η παρουσία τους στο οικοδομικό έργο

Η φήμη ενός τεχνίτη, ενός τεχνικού συνεργείου, μιας ομάδας ανθρώπων που συμμετέχουν σε ένα έργο κρίνεται βεβαίως από την ποιότητα της δουλειάς που είναι σε θέση να παραδώσουν. Λέγοντας ποιότητα συμπεριλαμβάνουμε παραμέτρους όπως το αισθητικό και λειτουργικό της αποτέλεσμα, η παράδοση εντός αρχικά συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων, η αντοχή στο χρόνο και τη χρήση του οικοδομηθέντος στοιχείου ή ολόκληρης της κατασκευής και άλλα πολλά) αλλά κρίνεται επίσης και στις λεπτομέρειες.


Όπως συμβαίνει σε κάθε επάγγελμα ή δραστηριότητα, κατά την άσκησή του, είναι σωστό να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται μια σειρά από (αποδεδειγμένα καλές) πρακτικές. Μέτρα που αφορούν θέματα περιφερειακά της κύριας εργασίας που επιτελείται αλλά είναι ωστόσο ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για αυτόν που κάνει τη δουλειά αλλά και για όλους τους εμπλεκόμενους με αυτή. Συγκεκριμένα,  οι εμπλεκόμενοι είναι κατά τεκμήριο, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ο εργολάβος του έργου, ο μηχανικός, οι τεχνίτες και άλλοι εργαζόμενοι που το υλοποιούν, το κράτος, αλλά και η κοινότητα και η κοινωνία, μέλη της οποίας εμπλέκονται σε αυτό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Έχοντας εμπειρία πολλών δεκαετιών στην αγορά της οικοδομής και αντίστοιχα επαφές με όλο τον τεχνικό κόσμο έχουμε επιλέξει μια σειρά από θέματα που θεωρούμε σημαντικά κατά τις φάσεις της σχεδίασης και υλοποίησης κάθε οικοδομικού έργου και η επιθυμία μας είναι να καταγράψουμε, προς όφελος του κάθε ενδιαφερόμενου, τα σημαντικότερα από αυτά.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν αυτή την παρουσίαση έχουν ως ακολούθως:  

  • Το γενικότερο θέμα της ασφάλειας στο έργο
  • Το θέμα της προσωπικής ασφάλειας των συμμετεχόντων στο έργο.
  • Το θέμα του κατάλληλου μηχανολογικού ή άλλου είδους εξοπλισμού για την τέλεση του έργου.
  • Το θέμα της επιλογής των κατάλληλων υλικών για την κάθε φάση των εργασιών.
  • Το θέμα της εξωτερικής εμφάνισης των συμμετεχόντων (τεχνιτών) κατά τις φάσεις εκτέλεσης του έργου.
  • Το θέμα της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων κατά τις φάσεις της εκτέλεσης του έργου.
  • Το θέμα του συντονισμού και της τήρησης χρονοδιαγραμμάτων κατά τις διάφορες φάσεις εκτέλεσης του έργου.

Βεβαίως, από πρακτική άποψη γνωρίζουμε ότι σε μικρής έκτασης οικοδομικά έργα η ασφάλεια συνήθως έγκειται στον επαγγελματισμό και την ευσυνειδησία των εμπλεκομένων παρά στην τήρηση νόμων και κανόνων της πολιτείας. Η εφαρμογή των σωστών πρακτικών ελαχιστοποιεί το ρίσκο τραυματισμών ή άμεσης ή μελλοντικής βλάβης της υγείας των συμμετεχόντων στο έργο αλλά και μέσω αυτών προστατεύεται και ενισχύεται η φήμη των επαγγελματιών που συμμετέχουν σε αυτό.

Ας δούμε τα πράγματα με τη σειρά ξεκινώντας από την εμφάνιση του/των συνεργείων (ανθρώπινο δυναμικό) και την παρουσία τους στο οικοδομικό έργο.

Η φήμη ενός τεχνίτη, ενός τεχνικού συνεργείου, μιας ομάδας ανθρώπων που συμμετέχουν σε ένα έργο κρίνεται βεβαίως από την ποιότητα της δουλειάς που είναι σε θέση να παραδώσουν (λέγοντας ποιότητα συμπεριλαμβάνουμε παραμέτρους όπως το αισθητικό και λειτουργικό της αποτέλεσμα, η παράδοση εντός αρχικά συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων, η αντοχή στο χρόνο και τη χρήση του οικοδομηθέντος στοιχείου ή ολόκληρης της κατασκευής και άλλα πολλά) αλλά κρίνεται επίσης και στις λεπτομέρειες.

Η (καθαρή) εξωτερική εμφάνιση των τεχνιτών και του εργατικού δυναμικού γενικότερα, η κατάσταση των εργαλείων και μηχανημάτων που χρησιμοποιεί (που επίσης θα πρέπει να είναι φροντισμένα και καθαρά), η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ τους για τον καλύτερο συντονισμό των εργασιών, η έλλειψη τριβών ή φωνών κατά τις διάφορες φάσεις του έργου, σε συνδυασμό με τον επιμελή καθαρισμό σημείου ή σημείων του έργου. Επίσης μετά την αποπεράτωση των εργασιών σε αυτά και πριν προχωρήσουν στα επόμενα στάδια, η ύπαρξη και τήρηση κανόνων ασφαλείας και προστασίας των συμμετεχόντων, όλα αυτά συμβάλουν θετικά στη δημιουργία μιας καλής εντύπωσης στους παρακολουθούντες, στους επισκέπτες αλλά και στον ιδιοκτήτη/πελάτη του έργου. Γίνονται αντικείμενο συζήτησης σε φιλικό ή κοινωνικό επίπεδο και συνδράμουν αποφασιστικά στην ενίσχυση της φήμης της εν λόγω ομάδας (ή και ατόμου) που τα εφαρμόζει. Καθώς οι συστάσεις που κάποιο συνεργείο ή τεχνίτης παίρνει είναι πολύ σημαντικές για τη δημιουργία και την εδραίωση της καλής φήμης του και κατ’ επέκταση της αποτελεσματικότητάς του στη διεκδίκηση νέων έργων, η δέουσα προσοχή σε θέματα ασφαλείας πρέπει να είναι απαραίτητο στοιχείο της καθημερινής του δράσης, οργάνωσης και παρουσίας.