κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Γιατί με τη DUROSTICK; Ερωτήσεις ΚαταστημάτωνΓιατί οι συνεργάτες μας παίζουν κρίσιμο ρόλο στην προσπάθειά μας να έχουμε ευχαριστημένους καταναλωτές και για το λόγο αυτό είμαστε βαθιά αφοσιωμένοι στην επιτυχία τους. Γιατί είμαστε αυ­στηρά προσηλωμένοι στη συνεχή ενημέρωση και ικανοποίηση των καταναλωτών των προϊόντων μας, που διατίθενται δια μέσω των επιχειρήσεών σας. Γιατί αποδεικνύουμε καθημερινά μέσα από τη συνεργασία μας ότι, όταν ακολουθούμε συγκεκριμέ­νους τρόπους συνεργασίας, εσείς θα μπορείτε να διαθέτετε τα αναγνωρισμένα προϊόντα Durostick με εξαιρετικά συμφέροντα για εσάς τρόπο.

Γιατί όλοι εμείς που εμπλεκόμαστε στη δουλειά αυτή είμαστε έμπειροι, δημιουργικοί και γνωρίζουμε πώς να ξε­κινούμε -και το κυριότερο- πώς να διατηρούμε συνεργα­σίες που αντέχουν στο χρόνο και τις όποιες αντιξοότητες που αναπόφευκτα προκύπτουν στην πορεία.

Γιατί είμαστε μια μεγάλη, αμιγώς Ελληνική εταιρεία, αναγνωρίσιμη και αγαπητή από εκατομμύρια Έλληνες κα­ταναλωτές (επαγγελματίες & ιδιώτες). Γιατί είμαστε προσηλωμένοι στη δημιουργία λύσεων για τους πελάτες σας, σε κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημά τους. Γιατί διαθέτουμε σε εσάς μια μεγάλη γκάμα πιστοποιη­μένων προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας που καλύπτουν όλο το φάσμα της νέας οικοδομής, της συντήρησης, της επισκευ­ής, της φροντίδας της ανακαίνισης και της διακόσμησης.

Γιατί ενισχύουμε τη θετική προδιάθεση του κατα­ναλωτικού κοινού σε σχέση με το όνομα και τα προϊό­ντα μας, με άμεση διαφήμιση και προβολή σε ηλεκτρονι­κά και έντυπα μέσα, στο Internet, με δυναμική παρουσία σε κλαδικές και εμπορικές εκθέσεις, με καμπάνιες άμεσης προβολής, με εντυποδιανομές, τεχνικά σεμινάρια σε επαγ­γελματίες κ.ά. Αυτήν τη θετική προδιάθεση, είναι στο χέ­ρι όλων μας να την μετατρέψουμε σε έργο.

Γιατί λόγω του ιδιόκτητου στόλου αυτοκινήτων μας και της μεγάλης μεταφορικής δυνατότητας που διαθέτουμε, παραδίδουμε τα εμπορεύματα άμεσα και γρήγορα ώστε να διευκολύνουμε το έργο σας. Γιατί έχουμε ξεκάθαρες θέσεις όσον αφορά στο εμπο­ρικό μέρος της σχέσης μας. Η εμπορική μας πολιτική (που βρίσκεται στη διάθεσή σας), αποτελεί το υλικό με το οποίο χτίζουμε από κοινού μια ισότιμη και ξεκάθαρη σχέση συ­νεργασίας έτσι όπως αρμόζει σε σωστούς επαγγελματίες.

Γιατί είμαστε καθημερινά μαζί σας, σε κάθε σημείο πώ­λησης, με μεγάλη ποικιλία προωθητικών εργαλείων, (stands προβολής, αφίσες, καρτολίνες καθώς και διαφόρων τύπων και ειδών σημάνσεις, εσωτερικά και εξωτερικά του καταστή­ματός σας) όπως επίσης και επί τόπου προωθητικές ενέργει­ες που αυξάνουν την επισκεψιμότητα των καταστημάτων σας και οδηγούν τους πελάτες σας στις κατάλληλες λύσεις.

Γιατί είμαστε προσηλωμένοι στη δημιουργία λύσεων για τους πελάτες σας, σε κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημά τους.

Γιατί πριν μεγαλώσουμε υπήρξαμε μικροί! Έτσι έχου­με μάθει να δίνουμε τεράστια σημασία στην ανθρώπινη δι­άσταση της κάθε επιχειρηματικής μας σχέσης. Και μας αρέ­σει πολύ να το κάνουμε αυτό! Γιατί δεν μένουμε θεατές σε όσα κοσμογονικά συμ­βαίνουν γύρω μας.

Αγωνιζόμαστε, σχεδιάζουμε, προσαρμό­ζουμε, αναπτυσσόμαστε και εξελισσόμαστε ΜΑΖΙ ΣΑΣ!!!

Γιατί μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας, πολλά ή λι­γότερα, σας θεωρούμε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους πρώτα και κύρια. Άξιους σεβασμού συνεργάτες! Συνοδοιπόρους!

Γιατί την επόμενη ημέρα – όποια και αν είναι αυτή – θα είμαστε εδώ! H Durostick δίνει μεγάλη σημασία στους άξιους ανθρώπους. Στους συνεργάτες της, ιδιοκτήτες και προσωπικό των καταστη­μάτων τους. Στο προσωπικό της, που με τα χρόνια, αρκετοί και αρκετές έχουν συνδέσει την επαγγελματική τους ζωή με την εται­ρία αλλά και κάποιοι με όλους εσάς με τους οποίους έρχονται σε επαφή άμεσα στα καταστήματά σας. Έχουμε αρκετές κοινές εμπειρίες. Έχουμε πράγματα να πούμε και να μοιραστούμε. Έχουμε παρελθόν, παρόν και μέλλον!

Έχουμε το αύριο μπροστά μας, για να το παλέψουμε και να το κερδίσουμε. Έτσι απλά και ανθρώπινα!