κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Thermoseal - Ολοκληρωμένο Σύστημα Θερμομόνωσης & Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων

Σε έναν κόσμο που εξαντλεί αλόγιστα τους φυσικούς του πόρους, η κάθε προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας, αποτελεί πράξη υπευθυνότητας και στοιχείο πολιτισμού.


Εξοικονόμηση Ενέργειας & Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα
Το κυρίαρχο ζήτημα που απασχολεί τη σύγχρονη διαβίωση των ανθρώπων σε κτιριακές δομές, είναι η ενεργειακή τους απόδοση. Τα κτίρια στην Ελλάδα, σε ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 60% του συνόλου τους, είναι κατασκευασμένα πριν από το 1980 και η μόνωσή τους είναι από ανύπαρκτη έως, στην καλύτερη περίπτωση, ανεπαρκής.
Στον ενεργοβόρο χαρακτήρα των κτιρίων της Ελλάδας, συνηγορούν τα παλαιάς τεχνολογίας κουφώματα, η μη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, η ηλιοπροστασία των νοτιο δυτικών όψεων και η ανεπαρκής συντήρηση των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης. Ακόμη και στα ‘νεότερης’ κατασκευής κτίρια, η παρατήρηση είναι ότι πολλά από αυτά αστοχούν σε σχέση με την ενεργειακή τους απόδοση, λόγω ανεπαρκούς μελέτης, ακατάλληλων επιλογών ως προς τα μονωτικά προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν και λανθασμένων πρακτικών εφαρμογής.
Η κοινοτική οδηγία που εκδόθηκε το 2002 με στόχο να υλοποιηθεί ένας κεντρικός σχεδιασμός που να αφορά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής ένωσης, ενσωματώθηκε το 2008 στην Ελληνική πραγματικότητα και έτσι δημιουργήθηκε ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, γνωστός και ως ΚΕΝΑΚ. Ο ΚΕΝΑΚ, αξιολογεί τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων και τα κατατάσσει ανάλογα με το ετήσιο ενεργειακό τους ‘αποτύπωμα’.
Από τον Ιούλιο του 2010 και μετά, κάθε νέα οικοδομική άδεια ή κάθε ριζική ανακαίνιση υφιστάμενου ακινήτου, οφείλει να συμμορφώνεται με όσα αναφέρει ο ΚΕΝΑΚ. Μάλιστα ο ίδιος ο ΚΕΝΑΚ τροποποιήθηκε με πιο αυστηρά κριτήρια από το Νοέμβριο του 2017, προκειμένου η εξοικονόμηση ενέργειας από την κτιριακή υποδομή της Ελλάδας να αυξηθεί περισσότερο. ∆εδομένου ότι οι ενεργειακές απώλειες από το κέλυφος του κτιρίου (τοιχοποιία, ταράτσα, πυλωτή) συμβάλλουν καθοριστικά στη συνολική διαμόρφωση της ενεργειακής απόδοσής του, η οποιαδήποτε βελτιωτική παρέμβαση σε αυτό, επιφέρει άμεση μείωση του ενεργειακού ‘αποτυπώματος’ του εν λόγω κτιρίου.Επιπλέον, η οποιαδήποτε εκμετάλλευση (ενοικίαση, πώληση) ή μεταβίβαση ενός ακινήτου, υποχρεούται να συνοδεύεται από την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Ενα πιστοποιητικό με καλούς δείκτες ενεργειακής απόδοσης, προσθέτει υπεραξία στο ακίνητο.

Η DUROSTICK έχει μελετήσει, σχεδιάσει και πιστοποιήσει, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004, το ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης κτιρίων [External Thermal Insulation System (ETICS)] με το διακριτικό τίτλο ‘THERMOSEAL’, με αριθμό πιστοποίησης ΕΟΤΑ: ETA-13/0006 και ΕΟΤΑ: ETA-13/0007, στα εργαστήρια της BVFS στην Αυστρία.

Η πιστοποίηση που έχει λάβει το THERMOSEAL είναι πρώτης κλάσης και το σύστημα χαρακτηρίζεται ως Ιδιαίτερα Ανθεκτικό. Συγκριτικά, οι άλλες δύο κλάσεις, χαρακτηρίζουν τα συστήματα ως ανθεκτικά ή ως ήπιας χρήσης.

Στην κορυφή της κατάταξης των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, το THERMOSEAL, αποτελεί την κορυφαία επιλογή για κάθε τύπο κατασκευής σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις κλιματικές ζώνες της χώρας μας.

Το THERMOSEAL είναι...
  • Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
  • Πιστοποιημένο κατά ETAG 004, με αριθμό πιστοποίησης ΕΟΤΑ: ETA-13/0006 και ΕΟΤΑ: ETA-13/0007
  • Καταταγμένο στην κλάση 1, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ανθεκτικό
  • Εύκαμπτο και ανεπηρέαστο, ώστε να προστατεύει τις επιφάνειες από την εμφάνιση ρωγμών που προκαλούνται από τις διαστολές και συστολές των επιφανειών, την έκθεσή τους στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και τα καιρικά φαινόμενα
  • ∆ιαπνέον και υδρατμοπερατό, επιτρέπει τη φυσική διαπνοή των επιφανειών, χωρίς να εγκλωβίζει στη μάζα του υδρατμούς
  • Υδρόφοβο σύστημα (απωθεί το νερό), με αποτέλεσμα την εξάλειψη της πιθανότητας εμφάνισης υγρασίας και διείσδυσης νερού, αλλά και με δυνατότητα αυτοκαθαρισμού, χωρίς ίχνη αλάτων
  • Σύστημα φιλικό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο     

Με το THERMOSEAL επιτυγχάνεται...

Εξοικονόμηση Ενέργειας
Μικρότερη κατανάλωση καυσίμου για θέρμανση, λιγότερη κατανάλωση ρεύματος για δροσισμό

Καλύτερο εσωτερικό περιβάλλον
Το σύστημα εμποδίζει τη δημιουργία υδρατμών που εμφανίζονται εξ’ αιτίας της διαφοράς μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα την ουσιαστική βελτίωση του εσωτερικού μικροκλίματος των χώρων

Προστασία της κατασκευής
Ο ενεργειακός ‘μανδύας’ που δημιουργεί το THERMOSEAL, επενδύει τις εξωτερικές επιφάνειες και τις προστατεύει διαχρονικά

Υψηλές Μηχανικές Αντοχές
Η τελική επιφάνεια του συστήματος, είναι ανθεκτική στην κρούση, την τριβή, τη θλίψη και τον εφελκυσμό

Αισθητική αρτιότητα
Ο σοβάς τελικής στρώσης που ολοκληρώνει την εφαρμογή, έχει τη δυνατότητα να χρωματιστεί στη μάζα του και να αποδώσει άψογα φινιρισμένες επιφάνειες, σύμφωνα με την προσωπική σας χρωματική αισθητική, χωρίς να χρειάζεται βάψιμο. Σε μη εγχρωματισμένο σοβά, η βαφή μπορεί να γίνει με τα κατάλληλα ακρυλικά χρώματα που θα πρέπει να είναι ‘ικανά’ να διατηρήσουν τα χαρακτηριστικά του συστήματος

Ανακαίνιση, Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση
Αναπλάθει παλαιότερες κατασκευές ανανεώνοντας τη διάρκεια ζωής τους, τις εκσυγχρονίζει, αναβαθμίζει την ενεργειακή τους κλάση και τελικά την εμπορική τους αξία.

Τι είναι Θερμομόνωση;
Η θερμική ενέργεια που υφίσταται στο φυσικό μας περιβάλλον, πάντοτε κινείται από μία θερμή πηγή προς μία ψυχρότερη. Η δράση που κάνουμε για να διακόψουμε ή να περιορίσουμε αυτή τη φυσική κίνηση, ονομάζεται θερμομόνωση. Στις κτιριακές εγκαταστάσεις, η θερμομόνωση είναι κυρίαρχο ζητούμενο στην κατασκευή τους, προκειμένου να επιτευχθεί θερμική ‘άνεση’, η οποία θα διασφαλίσει την εμπειρία της ευχάριστης διαμονής των ανθρώπων στους χώρους. Το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης THERMOSEAL της DUROSTICK, λειτουργεί σαν φυσικό όριο μεταξύ του ελεγχόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος και των συνθηκών που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον.

Απώλεια ενέργειας στις κτιριακές δομές
Τα κτίρια για τη θέρμανση και το δροσισμό τους καταναλώνουν υψηλά ποσοστά ενέργειας. Ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας που καταναλώνεται, στην πραγματικότητα ξοδεύεται, αφού τα χωρίς ή με ελλιπή μόνωση δομικά στοιχεία που συνθέτουν την κτιριακή δομή, επιτρέπουν την ανεξέλεγκτη απώλειά της.

απώλειες ενέργειας κατοικιών | Durostick


Στην παραπάνω εικόνα μπορείτε να δείτε τα σημεία απωλειών ενέργειας σε μια τυπική διώροφη κατοικία που στερείται θερμομόνωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Έντυπο Εξωτερικής Θερμομόνωσης Thermoseal.