κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Thermoseal - Ολοκληρωμένο Σύστημα Θερμομόνωσης & Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων

Σε έναν κόσμο που εξαντλεί αλόγιστα τους φυσικούς του πόρους, η κάθε προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας, αποτελεί πράξη υπευθυνότητας και στοιχείο πολιτισμού.


Εξοικονόμηση Ενέργειας & Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα

Το κυρίαρχο ζήτημα που απασχολεί τη σύγχρονη διαβίωση των ανθρώπων σε κτιριακές δομές, είναι η ενεργειακή τους απόδοση. Τα κτίρια στην Ελλάδα, σε ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 60% του συνόλου τους, είναι κατασκευασμένα πριν από το 1980 και η μόνωσή τους είναι από ανύπαρκτη έως, στην καλύτερη περίπτωση, ανεπαρκής.
Στα πλαίσια της πράσινης περιβαλλοντικής πολιτικής που έχει χαράξει η Κυβέρνηση για την Ελληνική Επικράτεια έχει ήδη εξαγγείλει τη συνέχεια του επιδοτούμενου Προγράμματος Κτηριακών Επεμβάσεων «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» με σκοπό την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου (ΑτΘ), την αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την απολιγνιτοποιημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Από τον Νοέμβριο του 2020 ενεργοποιείται το εν λόγω επιδοτούμενο πρόγραμμα με την ονομασία πλέον να μεταβάλλεται σε «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις υπαγωγής τους σε αυτό.

Απώλεια ενέργειας στις κτιριακές δομές

Τα κτίρια για τη θέρμανση και το δροσισμό τους καταναλώνουν υψηλά ποσοστά ενέργειας. Ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας που καταναλώνεται, στην πραγματικότητα ξοδεύεται, αφού τα χωρίς ή με ελλιπή μόνωση δομικά στοιχεία που συνθέτουν την κτιριακή δομή, επιτρέπουν την ανεξέλεγκτη απώλειά της.απώλειες ενέργειας κατοικιών | Durostick

Στην παραπάνω εικόνα μπορείτε να εντοπίσετε τα σημεία απώλειας ενέργειας σε μια τυπική διώροφη κατοικία που στερείται θερμομόνωσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ DUROSTICK

H DUROSTICK, μία ελληνική εταιρεία παραγωγής δομικών χημικών και κονιαμάτων, από το 1988 έως και σήμερα, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες δομικών υλικών, στεγανωτικών, συγκολλητικών υλών και χρωμάτων στην Ελλάδα με δραστηριοποίηση και στο εξωτερικό.  Παράγει αξιόπιστες λύσεις για κάθε ανάγκη οικοδομικής κατασκευής, αλλά και επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης και διακόσμησης.

Πιστή στις αρχές και το όραμά της, θέτει στη διάθεσή σας Ολοκληρωμένα Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης τόσο για την Τοιχοποιία με το Πιστοποιημένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL όσο και για την ταράτσα με τα Συστήματα COOL ROOF, COOL ROOF LIGHT και COOL ROOF INVERTED.

 

Το THERMOSEAL είναι...


 • Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
 • Πιστοποιημένο κατά ETAG 004, με αριθμό πιστοποίησης ΕΟΤΑ: ETA-13/0006 και ΕΟΤΑ: ETA-13/0007
 • Καταταγμένο στην κλάση 1, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ανθεκτικό
 • Εύκαμπτο και ανεπηρέαστο, ώστε να προστατεύει τις επιφάνειες από την εμφάνιση ρωγμών που προκαλούνται από τις διαστολές και συστολές των επιφανειών, την έκθεσή τους στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και τα καιρικά φαινόμενα
 • Διαπνέον και υδρατμοπερατό, επιτρέπει τη φυσική διαπνοή των επιφανειών, χωρίς να εγκλωβίζει στη μάζα του υδρατμούς
 • Υδρόφοβο σύστημα (απωθεί το νερό), με αποτέλεσμα την εξάλειψη της πιθανότητας εμφάνισης υγρασίας και διείσδυσης νερού, αλλά και με δυνατότητα αυτοκαθαρισμού, χωρίς ίχνη αλάτων
 • Σύστημα φιλικό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο
To COOLROOF είναι...
 • Άριστο σύστημα Θερμοστεγάνωσης ταρατσών
 • Ασπίδα προστασίας για την κατασκευή από τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και τις βροχές του χειμώνα
 • Εύκαμπτο και ανεπηρέαστο, ώστε να προστατεύει τις επιφάνειες από την εμφάνιση ρωγμών που προκαλούνται από τις διαστολές και συστολές των επιφανειών
 • Στεγανό ώστε να εμποδίζεται η διείσδυση νερού και η εμφάνιση υγρασίας
 • Σύστημα φιλικό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο

Με το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ THERMOSEAL & COOLROOF της DUROSTICK επιτυγχάνεται...

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Μικρότερη κατανάλωση καυσίμου για θέρμανση, λιγότερη κατανάλωση ρεύματος για δροσισμό

Καλύτερο εσωτερικό περιβάλλον

Το σύστημα εμποδίζει τη δημιουργία υδρατμών που εμφανίζονται εξ’ αιτίας της διαφοράς μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα την ουσιαστική βελτίωση του εσωτερικού μικροκλίματος των χώρων

Προστασία της κατασκευής

Ο ενεργειακός ‘μανδύας’ που δημιουργεί, επενδύει τις εξωτερικές επιφάνειες και τις προστατεύει διαχρονικά

Υψηλές Μηχανικές Αντοχές

Η τελική επιφάνεια του συστήματος, είναι ανθεκτική στην κρούση, την τριβή, τη θλίψη και τον εφελκυσμό

Αισθητική αρτιότητα

Ο σοβάς τελικής στρώσης που ολοκληρώνει την εφαρμογή, έχει τη δυνατότητα να χρωματιστεί στη μάζα του και να αποδώσει άψογα φινιρισμένες επιφάνειες, σύμφωνα με την προσωπική σας χρωματική αισθητική, χωρίς να χρειάζεται βάψιμο. Σε μη εγχρωματισμένο σοβά, η βαφή μπορεί να γίνει με τα κατάλληλα ακρυλικά χρώματα που θα πρέπει να είναι ‘ικανά’ να διατηρήσουν τα χαρακτηριστικά του συστήματος.
Επίσης, στην ταράτσα η τελική μορφή του συστήματος παρέχει τη δυνατότητα ήπιας ή εντονότερης χρήσης, ενώ αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα επένδυσης για πλακάκια, πλάκες, πέτρες, ή χαλαζιακά QUARTZ DECO.

Ανακαίνιση, Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση

Αναπλάθει παλαιότερες κατασκευές ανανεώνοντας τη διάρκεια ζωής τους, τις εκσυγχρονίζει, αναβαθμίζει την ενεργειακή τους κλάση και τελικά την εμπορική τους αξία.

Όλα τα υλικά που απαρτίζουν τα παραπάνω Συστήματα είναι Πιστοποιημένα βάσει Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών και μπορούν να ενταχθούν στις Παρεμβάσεις του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», αφού συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις και τα αναγκαία πιστοποιητικά που επιβάλει το εν λόγω Πρόγραμμα.


Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Έντυπο Εξωτερικής Θερμομόνωσης Thermoseal.