κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Επιπέδωση και κάλυψη των ατελειών των επιφανειών με GRANULAR & GRANULAR ULTRA

Η ανάγκη για επιπέδωση και κάλυψη των ατελειών των επιφανειών πριν προχωρήσουμε στο στάδιο της βαφής τους εξυπηρετείται με τη χρήση τσιμεντόστοκων (στόκοι σπατουλαρίσματος οι οποίοι ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε έργου τοποθετούνται σε μία ή περισσότερες στρώσεις).


Η τελική επιφάνεια σπατουλάρεται συνήθως με υπέρλεπτους τσιμεντόστοκους όπως ο STUCOFIX- P της DUROSTICK. Όταν όμως η επιπέδωση της επιφάνειας ή η κάλυψη ατελειών σε αυτή απαιτεί σχετικά μεγάλα πάχη κάλυψης πράγμα που σημαίνει περισσότερες στρώσεις, μεγαλύτερο κόπο και επιπλέον εργατικά κόστη τότε η λύση βρίσκεται στους τσιμεντόστοκους της οικογένειας GRANULAR της DUROSTICK:

- GRANULAR (για κάλυψη ατελειών έως 20mm/στρώση)

- GRANULAR ULTRA (για κάλυψη ατελειών έως 15mm/στρώση) με πιο λεία τελική επιφάνεια.
Ανάλογα με την επιφάνεια (σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο) το είδος της και τις απαιτήσεις του έργου, οι στόκοι GRANULAR & GRANULAR ULTRA μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μόνοι τους ή σε συνδυασμό με τον υπέρλεπτο στόκο STUCOFIX-P ως την τελική επιφάνεια της εφαρμογής. Οι στόκοι μπορούν να χρωματισθούν σε απόχρωση πλησίον της τελικής με χρωστικές DUROCOLOR POWDER C (96 αποχρώσεις χρωματολογίου)