κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ DUROSTICKΕίσαι επαγγελματίας τεχνίτης της οικοδομής;

Γίνε τώρα μέλος του club τεχνιτών της DUROSTICK

Στην προσπάθεια μας να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στον τεχνίτη της οικοδομής και το έργο του έχουμε δημιουργήσει μια λέσχη (club) τεχνιτών η συμμετοχή σας στην οποία θα σας αποφέρει σημαντικά οφέλη. Παράλληλα, έχουμε σχεδιάσει και λανσάρει ένα σύστημα αμοιβών με τη συγκέντρωση κουπονιών που θα βρείτε σε πλειάδα προϊόντων DUROSTICK που αγοράζετε.

Πως εγγράφομαι ως μέλος στο CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΤΗΣ DUROSTICK;

Είναι απλό. Συμπληρώστε τη φόρμα. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 210 55 16 500 είτε μέσω mail στο technical@durostick.gr.

Γιατί η DUROSTICK ζητά όλες αυτές τις πληροφορίες για εμένα;

Για να μπορεί να έχει άμεση επαφή μαζί μου, να με ενημερώνει για νέα προϊόντα και μεθόδους εφαρμογής, για εξελίξεις και τεχνικά θέματα οικοδομικού ενδιαφέροντος, να μου αποστέλλει προϊόντα για να δοκιμάσω, να με καλεί σε εκδηλώσεις και σεμινάρια, να μου αποστέλλει τα δώρα μου και άλλα πολλά!

Τι έχω να ωφεληθώ από τη συμμετοχή μου στο CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΤΗΣ DUROSTICK;

• Εκπαίδευση μέσω ειδικών τεχνικών σεμιναρίων (στην έδρα της εταιρίας ή αλλού) για τα οποία μου παρέχει βεβαίωση συμμετοχής και παρακολούθησης.
• Συμμετοχή μου σε εκδηλώσεις του CLUB στην έδρα της εταιρίας, για συνάντηση και επικοινωνία με άλλους συναδέλφους μου όπου θα μπορώ να πάρω την τρέχουσα αίσθηση της αγοράς, να ακούσω γνώμες, να μάθω για νέες τάσεις και πρακτικές κ.ά.
• Παροχή προωθητικού υλικού (εφαρμοσμένα δείγματα, φυλλάδια παρουσίασης, DVDs με εφαρμογές βήμα-βήμα κ.ά.) για τα προϊόντα και τις λύσεις DUROSTICK χρήσιμα για διεκδίκηση δουλειάς.
• Παροχή δειγμάτων προϊόντων για να τα εφαρμόσω ο ίδιος και να μορφώσω δική μου άποψη.
• Τεχνική υποστήριξη σε κάθε ζητούμενο μου κατά προτεραιότητα και συνεχή συνεργασία και επαφή μαζί μου.
• Δυνατότητα παρουσίασης της δουλειάς μου με προϊόντα της εταιρίας, μέσω δικού μου προφίλ, μέσα από το επίσημο site της εταιρίας www.durostick.gr αλλά και του αδερφού site www.yparxeilysi.gr
• Συμμετοχή μου (στη βάση του συστήματος των κουπονιών στα προϊόντα), στη διεκδίκηση δώρων (ρουχισμός, tablets, Walkie Talkie, κ.ά.) και συμμετοχής μου σε διαγωνισμούς με δώρα όπως ταξίδια κ.ά.
• Ειδικό σύμβουλο της εταιρίας (στην περιοχή που βρίσκομαι) για επικοινωνία σχετικά με όποιο επαγγελματικό ή τεχνικό θέμα με απασχολεί.
• Επιβράβευση για τη σύσταση άλλων συναδέλφων για εγγραφή και συμμετοχή στο CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ DUROSTICK.

ΣημείωσηΌροι Χρήσης της κοινότητας «CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ DUROSTICK»

Η διαχειρίστρια της κοινότητας «CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ DUROSTICK» – η εταιρεία DUROSTICK ABEE, εφεξής ‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ’, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης όποτε και όταν αυτή κρίνει θεμιτό και σκόπιμο. Τα μέλη του «CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ DUROSTICK» είναι αποδέκτες διαφημιστικών και προωθητικών ενημερώσεων από την DUROSTICK ΑΒΕΕ για τα προϊόντα της και για τις τεχνικές μεθόδους εφαρμογής τους και, σύμφωνα με τα προωθητικά προγράμματα που εκάστοτε διαμορφώνει και ανακοινώνει η DUROSTICK ΑΒΕΕ στην ιστοσελίδα της, θα δύνανται να τυγχάνουν και σχετικών επιβραβεύσεων. Τα μέλη του «CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ DUROSTICK» δεν είναι πιστοποιημένοι τεχνίτες της DUROSTICK ΑΒΕΕ και η DUROSTICK ΑΒΕΕ δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη έναντι τρίτων για εργασίες που οι τεχνίτες αυτοί πραγματοποιούν, ούτε εγγυάται έναντι τρίτων ότι οι τεχνίτες αυτοί είναι κατάλληλοι ή έμπειροι εφαρμοστές των προϊόντων της DUROSTICK ΑΒΕΕ. Τα μέλη του «CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ DUROSTICK» οφείλουν, με δική τους πρωτοβουλία, να ενημερώνονται για τις οποιεσδήποτε αλλαγές. Εφόσον συνεχίζουν να παραμένουν και να δραστηριοποιούνται εντός του «CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ DUROSTICK», τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους όρους χρήσης που έχουν τροποποιηθεί. Αν οποιοσδήποτε δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης, οι οποίοι κάθε στιγμή ισχύουν στην «CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ DUROSTICK», τότε, αυτός οφείλει να απέχει από την όποια δραστηριοποίησή του σε αυτή.

ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ: Οι προερχόμενες από την DUROSTICK ΑΒΕΕ τεχνικές οδηγίες εφαρμογής και χρήσης των προϊόντων που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της, παρέχονται στη βάση της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και έρευνας της DUROSTICK ΑΒΕΕ, για καθένα από τα προϊόντα ξεχωριστά, αλλά και πιθανούς συνδυασμούς τους, όσον αφορά στη σωστή επιλογή, εφαρμογή και καλή λειτουργία τους, μετά από αυτή. Η DUROSTICK ΑΒΕΕ δεν εγγυάται και άρα δεν φέρει καμία ευθύνη για το μέρος του περιεχομένου  της ιστοσελίδας (και ιδίως για τις παρατηρήσεις, επισημάνσεις, τεχνικές προτάσεις και τυχόν υποδείξεις) που προέρχεται από τα μέλη, τους χρήστες και τους επισκέπτες της ιστοσελίδας και όχι από την ίδια την DUROSTICK ΑΒΕΕ. Οι προερχόμενες από την DUROSTICK ΑΒΕΕ λύσεις και προτάσεις με προϊόντα DUROSTICK που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της  είναι ενδεικτικές και θα πρέπει, με ευθύνη αυτού που τις υιοθετεί, να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες και παραμέτρους που αφορούν κάθε πραγματικό πρόβλημα ξεχωριστά. Η DUROSTICK ΑΒΕΕ –ως Παραγωγός των προϊόντων DUROSTICK-είναι σε θέση να εγγυηθεί και εγγυάται απόλυτα για την ποιότητα των προϊόντων της, τα οποία άλλωστε φέρουν όλες τις απαιτούμενες από την ελληνική &ευρωπαϊκή νομοθεσία πιστοποιήσεις. Εξαιτίας όμως του γεγονότος ότι η DUROSTICK δεν είναι σε θέση να ελέγξει παραμέτρους που είναι έξω από τη σφαίρα της δικής της ευθύνης, όπως επί παραδείγματι (ενδεικτικά): Συνθήκες αποθήκευσης προϊόντος (θερμοκρασία, υγρασία κλπ.), Συνθήκες κατά την Εφαρμογή του προϊόντος και μετά από αυτή, μέχρι την ωρίμανση των υλικών (θερμοκρασία, υγρασία, άνεμος κ.λπ.), Κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος, Ορθή και πλήρης τήρηση των διαδικασιών σωστής εφαρμογής του κάθε προϊόντος, Καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση, Ειδικές παράμετροι που τυχόν συντρέχουν στο εκάστοτε πρόβλημα, Ικανότητα και δεξιοτεχνία του εφαρμοστή της λύσης, η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ δεν δύναται να εγγυηθεί και δεν εγγυάται για το ικανοποιητικό τελικό αποτέλεσμα της εκάστοτε συγκεκριμένης εφαρμογής και δεν φέρει καμίας μορφής νομική ή άλλη ευθύνη τόσο έναντι του αγοραστή (ή μέλους ή επισκέπτη της ιστοσελίδας της) όσο και έναντι οιουδήποτε τρίτου. Ως σωστή και βέλτιστη πρακτική συνιστάται, αφενός μεν, η εκ των προτέρων δοκιμή του προϊόντος ή του συνδυασμού των προϊόντων σε μικρής κλίμακας εφαρμογή, ώστε να ελεγχθεί η καταλληλότητα και η σκοπιμότητα εφαρμογής συγκεκριμένων προϊόντων DUROSTICK σε συγκεκριμένο έργο, αφετέρου δε και η χρήση των προϊόντων σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που συνοδεύουν το κάθε προϊόν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τον τρόπο χρήσης του κάθε προϊόντος που επιλέγετε για την αντιμετώπιση του προβλήματος που αντιμετωπίζετε. Αν έχετε την παραμικρή απορία ή αμφιβολία μη διστάσετε να επικοινωνήστε με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ της DUROSTICK ΑΒΕΕ στο 210 55 16 500 ή στο technical@durostick.gr.

Για τυχόν κειμενικές ή άλλου τύπου (φωτογραφικές, ηχητικές, κινηματογραφικές) αναφορές σε επιμέρους δημοσιεύσεις μελών στην ιστοσελίδα,  σε προϊόντα και λύσεις τρίτων, εκ μέρους των μελών της, η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ DUROSTICK ΑΒΕΕ ουδεμία ευθύνη φέρει.

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝ: Η εγγραφή μέλους στη διαδικτυακή κοινότητα «CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ DUROSTICK» γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικής ψηφιακής φόρμας, η οποία ως υποχρεωτικά πεδία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Όνομα και Επώνυμο Χρήστη, Διεύθυνση, Κινητό τηλέφωνο, Ηλικία, ειδικότητα. Στη συνέχεια, στη σελίδα του προφίλ του κάθε μέλους υπάρχουν επιπλέον πεδία μη υποχρεωτικά ως προς τη συμπλήρωση τους όπως: "Θα θέλατε χρησιμοποιώντας προϊόντα DUROSTICK να αξιοποιήσετε την αναγνωρισιμότητα τους"κ.ά. Η ολοκλήρωση εγγραφής μέλους τεκμαίρει την ανάγνωση και αποδοχή των όρων χρήσης του «CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ DUROSTICK» από το εγγεγραμμένο μέλος. Το κάθε εγγεγραμμένο μέλος έχει τη δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων του ανά πάσα στιγμή. Η διαχείριση καθώς και προστασία των ‘Προσωπικών Δεδομένων’ των μελών και χρηστών της ιστοσελίδας «CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ DUROSTICK» διέπεται τόσο από τους Όρους Χρήσης αυτού, όπως και από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ιδίως Ν. 2472/1997 όπως ισχύει σήμερα). Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ DUROSTICK ΑΒΕΕ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των ανωτέρω στοιχείων για τους σκοπούς της ανάλυσης των δεδομένων της αγοράς των εν λόγω προϊόντων και γενικότερα για εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς και διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει στα μέλη οιουδήποτε είδους διαφημιστικό υλικό και υλικό προώθησης των προϊόντων της είτε με τηλεφωνικές κλήσεις, είτε με sms, είτε με email είτε ταχυδρομικώς κ.ο.κ. με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της «CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ DUROSTICK» θελήσει να πάψει να έχει την ιδιότητα μέλους, θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στην DUROSTICK ΑΒΕΕ. Μετά τη δήλωση αυτή, η ιδιότητα μέλους παύει να ισχύει και το συγκεκριμένο προφίλ διαγράφεται

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ: Οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου της «CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ DUROSTICK» δεν αποτελεί άμεση ή έμμεση συμβουλή, παρακίνηση ή προτροπή για τη διενέργεια οιασδήποτε πράξης η οποία βρίσκεται στη σφαίρα αποκλειστικής ευθύνης και βούλησης του μέλους, του χρήστη,  του επισκέπτη ή του οιουδήποτε τρίτου. Η DUROSTICK ABBE ουδεμία ευθύνη φέρει.