κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Ανακαινίζουμε τις επιφάνειες με τον εύκαμπτο καινοτόμο σοβά HYDROSTOP PLASTER ELASTIC

Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, η μη καλή εξωτερική όψη ενός κτιρίου η κατοικίας, λόγω φθορών στο σοβά.


Οι κατοικίες και τα κτίρια εν γένει φέρουν εξωτερικά επιχρίσµατα από σοβά. Τα επιχρίσματα αυτά αλλά και το κτίριο στο σύνολό του επηρεάζονται από:

  • Συστολές και διαστολές που προκύπτουν από τις θερμοκρασιακές μεταβολές
  • Σεισμούς
  • Τυχόν δονήσεις ή κραδασµούς
  • Ρύπους (βιομηχανικούς, περιβαλλοντικούς κ.ά)
  • Κακή προετοιμασία κατά την εφαρμογή του σοβά
  • Κακοτεχνίες
  • Κακής ποιότητας υλικών (σοβά)
  • Φυσικά καιρικά φαινόμενα (έντονη ηλιοφάνεια, υδατοπτώσεις, χιόνι, παγετός)

Η κινητοποίηση των περισσοτέρων από εμάς για την αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων ενός κτιρίου ξεκινά κυρίως για λόγους αισθητικής. Η φροντίδα, όμως, την εξωτερικής όψης πρέπει να μας προβληματίζει ιδιαιτέρως καθώς αποτελεί ένα βασικό μέλημα αναφορικά με την προστασία στο σύνολο του κτιρίου ή της κατοικίας μας. Η βέλτιστη πρακτική είναι να προχωρούμε στην αποκατάσταση των φθορών της τοιχοποιίας μας, ώστε αφενός να προστατεύουμε το κτίριο αλλά και να προλαμβάνουμε την εξάπλωση της φθοράς και ζημιών του σοβά.

Για κάθε ανάγκη επισκευής ή αποκατάστασης, η DUROSTICK μας παρέχει αξιόπιστες και ουσιαστικές λύσεις όπως πχ την επισκευή της τοιχοποιίας με τον εύκαμπτο σοβά HYDROSTOP PLASTER ELASTIC. Διατίθεται σε λεία και αδρή υφή. Ο εύκαμπτος σοβάς HYDROSTOP PLASTER ELASTIC συμμετέχει ως τελικό επίχρισμα στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL, πιστοποιημένο κατά ETAG 004, κλάσης Α, σε συνδυασμό με την ULTRACOLL THERMO, την ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών. Εφαρμόζεται με ευκολία σε προετοιμασμένες τοιχοποιίες από σοβά βασικής στρώσης (μαρμαροσοβά, παστώδη), ακόμα και σε βαμμένη επιφάνεια, με καλά αγκυρωμένο χρώμα, αφού τριφτεί ελαφρώς με πατόχαρτο, από σκυρόδεμα, τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν, τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες, καθώς επίσης και σε τοιχοποιία από ξύλο ή λαμαρίνα αφού προηγηθεί η επάλειψή τους με το χαλαζιακό αστάρι DS-260 ή DS-255 της DUROSTICK.

Ο εύκαμπτος σοβάς HYDROSTOP PLASTER ELASTIC είναι υδαταπωθητικός, αυτοκαθαριζόμενος  με κοκκομετρία έως 0,8mm με ελαστικές και υδαταπωθητικές ρητίνες νέας τεχνολογίας, o οποίος μόνο με την προσθήκη νερού είναι έτοιμος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Η εφαρμογή του δημιουργεί έναν προστατευτικό μανδύα της τοιχοποίας που αποτρέπει τα βλαπτικά αποτελέσματα  της υγρασίας, του χιονιού, του παγετού, της ηλιοφάνειας. Είναι ιδανικός για εφαρμογές όπου απαιτείται ισχυρή πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία και στο χρόνο, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια προστασία της κατασκευής. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/ W2, κατά ΕΝ 998-1.