κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Στεγανοποίηση τοιχοποιίας με Waterproof Mortar

Ένα καινοτόμο υλικό στεγανοποίησης της τοιχοποιίας με σχετικά λεία τελική επιφάνεια που μπορεί να λειτουργήσει ως τελικό υπόστρωμα πριν τη βαφή της.


Είναι ιδανικό σε εξωτερικές τοιχοποιίες που (λόγω θέσης και συνθηκών περιβάλλοντος) βάλλονται από ισχυρά φορτία υγρασίας που ως αποτέλεσμα έχουν την ύγρανση των τοίχων, την αποσάθρωση των υλικών κατασκευής και κύρια του σοβά, την απολέπιση και αποσάθρωση των χρωμάτων. Το προϊόν είναι διαπνέον και υδρατμοπερατό. Μετά την κατάλληλη προετοιμασία (απομάκρυνση σαθρών και ξένων σωμάτων) και τις απαραίτητες επισκευές (με D-32, D-42 ή άλλο υλικό), το WATERPROOF MORTAR εφαρμόζεται εύκολα με τη βοήθεια ρολού, πατρόγκας ή πιστολιού Airless Spray Gun καλύπτοντας τριχοειδή και ατέλειες έως ένα (1) χιλιοστό πάχος. Η εφαρμογή του σε επιφάνειες από σκυρόδεμα (εμφανές μπετόν) προστατεύει το σκυροδετημένο στοιχείο από ενανθράκωση και οξείδωση του οπλισμού που πιθανόν φέρει. Η βαφή της επιφάνειας γίνεται με ακρυλικά χρώματα, 5-10 ημέρες μετά την εφαρμογή του WATERPROOF MORTAR. Η διαδικασία βαφής όπως έχει περιγραφεί παραπάνω δημιουργεί ανθεκτικές στο χρόνο και την προσβολή από υγρασία επιφάνειες ενώ δημιουργεί ένα υδρατμοπερατό φράγμα υγρασίας επί της τοιχοποιίας που παρέχει σημαντική προστασία στα υποστρώματα που την απαρτίζουν.